Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 36

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 23.08.2023 r.

 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „AZ” z dnia 23.08.2023 r. w sprawie pokrycia z funduszu remontowego nieruchomości nr 3012 przy ul. Gagarina 42 rozszczelnienia rury kanalizacyjnej.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 22.08.2023 r. w sprawie dzierżawy terenu przy ul. Jeśmanowicza o pow. 42,8 m2 pod pawilon handlowy.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 22.08.2023 r. w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Kościuszki 41/47 o pow. 26 m2Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 22.08.2023 r. w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Bema 20a o pow. 13,74 m2 (piwnica).
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 18.08.2023 r. w sprawie przejęcia zobowiązań przez Z.U.W. A.Sybilska od Z.U.W. W.Sybilski i zmianę wynagrodzenia za usługi „akcja zima”.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 23.08.2023 r. w sprawie zatwierdzenia wykonania dodatkowych prac przy wymianie zaworów podpionowych instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Rusa 6-8.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 23.08.2023 r. w sprawie zatwierdzenia wykonania dodatkowych prac przy wymianie zaworów podpionowych instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Bema 40-40c.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 22.08.2023 r. w sprawie zatwierdzenia prośby o przesunięcie zakończenia terminu prac dekarskich na budynku przy ul. Łąkowej 26-32 w Toruniu .
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 22.08.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie wykonania projektu budowlanego uzupełnienia płyty balkonowej w poziomie parteru, w pionie nr 2 dobudowany do mieszkania przy ul. Bażyńskich 33c/2.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 22.08.2023 r. w sprawie rozliczenia umowy nr 4/2022 z firmą TOMBUD Sp. z o.o. na roboty budowlane budynków mieszkalnych wielorodzinnych S2 przy ul. Strobanda 12c i S3 przy u. Watzenrodego 24 w Toruniu.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek z dnia 23.08.2023 r. w sprawie sporządzenia pisemnej analizy dotyczącej opłacalności lub nieopłacalności montażu podzielników kosztów ogrzewania w budynkach będących w zasobach SM Kopernik.
 • Zapoznano się z wykazem sprzedanych mieszkań i osób zainteresowanych kupnem w budynkach przy ul. Grasera 8, Strobanda 12c, Watzenrodego 24 – nowej inwestycji na Osiedlu JAR – stan na dzień 23.08.2023 r.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób wpisanych do rejestru członków Spółdzielni w dniach 16-22.08.2023 r. w związku z nabyciem prawa do lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 16-22.08.2023 r. w związku z utratą lub zbyciem prawa do lokalu.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 23.08.2023 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 35 Protokół nr 37