Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 38

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 06.09.2023 r.

  • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 05.09.2023 r. w sprawie zasad wymiany armatury łazienkowej w lokalu przy ul. Bema 12 w Stowarzyszeniu Przyjaciół Kolei i Zabytków Techniki.
  • Zarząd omówił sprawy techniczno-inwestycyjne jakie są prowadzone obecnie w Spółdzielni z Kierownikiem Działu Techniczno-Inwestycyjnego.
  • Zapoznano się z wykazem sprzedanych mieszkań i osób zainteresowanych kupnem w budynkach przy ul. Grasera 8, Strobanda 12c, Watzenrodego 24 – nowej inwestycji na Osiedlu JAR – stan na dzień 06.09.2023 r.
  • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
    • zestawieniem osób wpisanych do rejestru członków Spółdzielni w dniach 30.08.-05.09.2023 r. w związku z nabyciem prawa do lokalu;
    • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 30.08.-05.09.2023 r. w związku z utratą lub zbyciem prawa do lokalu.
  • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 06.09.2023 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 37 Protokół nr 39