Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 39

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 13.09.2023 r.

 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „AW” z dnia 11.09.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody i ujęcia w korekcie kosztów napraw ogólnych na rok 2023 – ul. Jeśmanowicza 6 – nieruchomość 1006 pion mieszkań 1,3,5,7,9.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek z dnia 13.09.2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na usługi eksploatacji i utrzymania w SM Kopernik i wyrażenia zgody na akceptację firmy Insektor Zakład Dezynsekcji i Deratyzacji Daniel Katulski z siedzibą w Toruniu ul. Działowskiego 4a/26.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 08.09.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wynagrodzenia za świadczone usługi porządkowe Pan Marcin Pulkowski Firma Kunszt-Doradztwo ul. Polna 103/105 w Toruniu.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 12.09.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie nowej umowy dzierżawy terenu przy ul. Kozackiej 21 w związkuz zakupioną stacją ładowania pojazdów elektrycznych od Energa Operator S.A.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 12.09.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego w części piwnicznej przy ul. Morcinka 17 przez Fundację Pomerdani.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek z dnia 13.09.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę temperatury na zasilaniu ciepłej wody użytkowej.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 12.09.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatwierdzenie dodatkowych prac przy realizacji wymiany zaworów podpionowych instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Kujota 2-2a-4 przez Firmę Instalator MARKJAN s.c. ul. Batorego 105A z Torunia.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek z dnia 13.09.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wsparcia finansowego na rzecz Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ul. Stolarska 2 w Bydgoszczy.
 • Decyzja Zarządu z dnia 12.09.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na ujawnienie środków trwałych w postaci 2 wiat śmietnikowych położonych przy ul. Świętopełka 26 i 28 w Toruniu w ewidencji środków trwałych i ustalenie rocznej stopy.
 • Zapoznano się z wykazem sprzedanych mieszkań i osób zainteresowanych kupnem w budynkach przy ul. Grasera 8, Strobanda 12c, Watzenrodego 24 – nowej inwestycji na Osiedlu JAR – stan na dzień 13.09.2023 r.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób wpisanych do rejestru członków Spółdzielni w dniach 06-12.09.2023 r. w związku z nabyciem prawa do lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 06-12.09.2023 r. w związku z utratą lub zbyciem prawa do lokalu.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 13.09.2023 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 38 Protokół nr 40