Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 40

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 20.09.2023 r.

 • 1/ Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 15.09.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę stawek jednostkowych cen „akcji zima” 2023/2024 na Osiedlu Wschód dotyczy firmy Pani Anny Sybilskiej.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 19.09.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wynagrodzenia za świadczone usługi porządkowe FUH Biziorek Tadeusz ul. Gen. K. Kniaziewicza 16a w Toruniu.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 13.09.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego przy ul. Kościuszki 41/47 o pow. 42,59m2 – I piętro.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 18.09.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy terenu o pow. 42,8 m2 przy ul. Jeśmanowicza 2.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 19.09.2023 r. w sprawie zmiany opłaty za tablicę informacyjno-reklamową przy ul. Grudziądzkiej 80-84.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 20.09.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu spłaty zaległości za wynajmowany lokal przy ul. Bema 20a.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek z dnia 18.09.2023 r. w w sprawie akceptacji przygotowanych materiałów dotyczących grupy rozliczeniowej za okres od 09.2022 r. do 08.2023 r. oraz przekazania ich do firmy rozliczeniowej.
 • Zapoznano się z wykazem sprzedanych mieszkań i osób zainteresowanych kupnem w budynkach przy ul. Grasera 8, Strobanda 12c, Watzenrodego 24 – nowej inwestycji na Osiedlu JAR – stan na dzień 20.09.2023 r.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób wpisanych do rejestru członków Spółdzielni w dniach 13-19.09.2023 r. w związku z nabyciem prawa do lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 13-19.09.2023 r. w związku z utratą lub zbyciem prawa do lokalu.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 20.09.2023 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 39 Protokół nr 41