Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 41

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 27.09.2023 r.

 • Wyrażono zgodę na anulowanie wypowiedzenia umowy najmu pomieszczenia gospodarczego i miejsca parkingowego przy ul. Krasińskiego 112.
 • Wyrażono zgodę na wypowiedzenie umowy najmu części ściany (szczyt północny) budynku przy ul. Gagarina 18-32.
 • Zatwirdzono wybór firmy JPB Serwis Sp. z o.o. na świadczenie usług porządkowych w budynkach na Osiedlu JAR.
 • Podjęto decyzję o niewprowadzaniu od 01.10.2023 r. opłat z tyułu centralnego ogrzewania, odpadów komunalnych i programu bezpieczeństwa w nowo zasiedlonych budynkach na Osiedlu JAR.
 • Podjęto decyzję o przeprowadzeniu postępowania przetargowego na wykonanie niezbędnych prac przygotowawczych w zakresie instalacji elektrycznych przy ul. Świętopełka 20-20c, 22-22c, 24-24c.
 • Przyjęto przedłożoną ofertę Firmy Budowlano-Usługowej DEMSKI Jacek Demski na wykonanie kapitalnego remontu niezadaszonego tarasu nad lokalem użytkowym w budynku mieszkalnym przy ul. Bydgoskiej 86-88a w Toruniu.
 • Zapoznano się z wykazem sprzedanych mieszkań i osób zainteresowanych kupnem w budynkach przy ul. Grasera 8, Strobanda 12c, Watzenrodego 24 – nowej inwestycji na Osiedlu JAR – stan na dzień 27.09.2023 r.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób wpisanych do rejestru członków Spółdzielni w dniach 20-26.09.2023 r. w związku z nabyciem prawa do lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 20-26.09.2023 r. w związku z utratą lub zbyciem prawa do lokalu.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 27.09.2023 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 40 Protokół nr 42