Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 42

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 04.10.2023 r.

 • Podjęto decyzję o podwyższniu wynagrodzenia dla firmy artGargen Wojciech Lewandowski Agnieszka Lewandowska Sp.j. za świadczone usługi „akcji zima” w sezonie 2023/2024.
 • Wyrażono zgodę na zawarcie umowy dzierżawy terenu dla ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy ul. Kozackiej 21.
 • Podjęto decyzję o zawarciu umowy najmu ściany budynku przy ul. Odrodzenia 7-9.
 • Podjęto decyzję o wymianie podzielników kosztów ogrzewania w budynkach przy ul. Kaliskiego 1-1c, 3-3c, 5-5c, 7-7b.
 • Podjęto decyzję o uruchomieniu węzłów cieplnych w nowych budynkach przy ul. Strobanda 12c i ul. Watzenrodego 24.
 • Podjęto decyzję o przeprowadzeniu robót związanych z wymianą niesprawnych grzejników c.o. w lokalu użytkowym i w dwóch pomieszczeniach sanitarnych w pawilonie przy ul. Kościuszki 41/47.
 • Podjęo decyzję od wykonaniu dodatkowych prac w zakresie robót antykorozyjnych pionów gazowych i kanalizacyjnych w budynku przy ul. Sczanieckiego.
 • Zapoznano się z wykazem sprzedanych mieszkań i osób zainteresowanych kupnem w budynkach przy ul. Grasera 8, Strobanda 12c, Watzenrodego 24 – nowej inwestycji na Osiedlu JAR – stan na dzień 04.10.2023 r.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób wpisanych do rejestru członków Spółdzielni w dniach 27.09.-03.10.2023 r. w związku z nabyciem prawa do lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 27.09.-03.10.2023 r. w związku z utratą lub zbyciem prawa do lokalu.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 04.10.2023 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 41 Protokół nr 43