Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 43

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 09.10.2023 r.

  • Podjęto decyzję o włączeniu centralnego ogrzewania w budynkach w SM „Kopernik” oraz zarządzanych przez Spółdzielnię nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 42 Protokół nr 44