Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 44

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 11.10.2023 r.

 • Podjęto decyzję o przedłużeniu umowy i zmianie wynagrodzenia dla Pracowni Pojektowej WAGRO za świadczenie usług serwisu indywidualnych rozliczeń kosztów ogrzewania.
 • Na podstawie materiału przygowowanego przez Dział Finansowo-Księgowy, zapoznano się ze zużyciem energii cieplnej brutto według faktur.
 • Podjęto decyzję o podwyższniu wynagrodzenia dla firmy artGargen Wojciech Lewandowski Agnieszka Lewandowska Sp.j. za świadczone usługi „akcji zima” w sezonie 2023/2024.
 • Podjęto decyzję o zawarciu umowy z Przedsiębiorstwem Inżynieryjno-Konsultingowym Maria Zajączkowska i wykonaniu przeglądó pięcioletnich stanu budynków.
 • Postanowiono renegocjować ofertę przedłożoną przez Pracownię Projektową P.H.U. KANON w Toruniu ze względu na konieczność dodatkowego wykonania i opracowania inwentaryzacji budowlanej obiektu przy ul Kościuszki 47/41 w Toruniu.
 • POdjęto decyzję o wdrożeniu platformy internetowej imieszkaniec.pl.
 • Zapoznano się z wykazem sprzedanych mieszkań i osób zainteresowanych kupnem w budynkach przy ul. Grasera 8, Strobanda 12c, Watzenrodego 24 – nowej inwestycji na Osiedlu JAR – stan na dzień 11.10.2023 r.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób wpisanych do rejestru członków Spółdzielni w dniach 04-10.10.2023 r. w związku z nabyciem prawa do lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 04-10.10.2023 r. w związku z utratą lub zbyciem prawa do lokalu.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 11.10.2023 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 43 Protokół nr 45