Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 46

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 25.10.2023 r.

 • Wyrażono zgodę na umieszczenie przy lokalu użytkowym przy ul. Kaliskiego 9 lodówkomatu firmy InPost Paczkomaty Sp. z o.o.
 • Zatwierdzono zmianę dzierżawcy terenu pod pawilon przenośny przy ul. Jeśmanowicza 2 o powierzchni 25 m².
 • Podjęto decyzję o zawarciu umowy dzierżawy terenu o powierzchni 24,5 m² pod pawilon przenośny przy ul. Jeśmanowicza 2.
 • Podjęto decyzję o przekazaniu do firmy rozliczeniowej danych dotyczących budynków mieszkalnych w celu dokonania rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania według podzielników za okres rozliczeniowy od 10.2022 r. do 09.2023 r.
 • Zatwierdzono wyniki przetargu ograniczonego na prace elektryczne związane z przebudową zespołu wejściowego i szybu windowego oraz wymianę dźwigów osobowych w budynkach przy ul. Świętopełka 20-20c, 22-22c, 24-24c.
 • Zatwierdzono przedłożoną przez firmę El-Net P. Wierzchowski ofertę na montaż stacji do ładowania pojazdów elektrycznych dla budynków Grasera 8, Strobanda 12C i Watzenrodego 24.
 • Podjęto decyzję o wykonaniu przez firmę artGarden Wojciech Lewandowski, Agnieszka Lewandowska s.c. robót dodatkowych w ramach zagospodarowania terenu zieleni na osiedlu JAR .
 • Podjęto decyzję o rozszerzeniu zakresu umowy nr 62/2022 z dnia 05.12.2022 r. dla inwestycji przy ul. Grasera 8 w Toruniu.
 • Podjęto decyzję o zbyciu
  • lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz praw do wyłącznego korzystania z miejsc postowowych
  • lokali użytkowych wraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsc postojowych

  na rzecz członków Spółdzielni, którzy zawarli umowy na wybudowanie i ustanowienie odrębnej własności lokali (ekspektatywa) w nowo wybudowanych czterokondygnacyjnych byudynkach mieszkalnych przy ul. Grasera 8, Strobanda 12C i Watzenrodego 24.

 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób wpisanych do rejestru członków Spółdzielni w dniach 18-24.10.2023 r. w związku z nabyciem prawa do lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 18-24.10.2023 r. w związku z utratą lub zbyciem prawa do lokalu.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 25.10.2023 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 45 Protokół nr 47