Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 47

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 02.11.2023 r.

 • Postanowiono zlecić firmie Art-Bruk Complex oraz Firmie Budowlano-Konserwatorskiej Andrzej Lipiński wymianę nawierzchni przy budynku ul. Krasińskiego 21/23.
 • Podjęto decyzję o zawarciu z firmą Kuferek Second Hand Lucyna Dukowska umowy najmu lokalu o powierzchni 34,8 m⊃ w pawilonie handlowym przy ul. Kaliskiego 9.
 • Zadecydowano o zawaciu porozumienia trójstronnego z firmą EL-BUD Roman Elzner oraz firmą EL-BUD Kamil Elzner dotyczącego wykonywanie kompleksowych usług polegających na sprzątaniu i utrzymaniu w czystości klatek schodowych.
 • Postanowiono dokonać korekty wartości mocy zamówionej dla budynków mieszkalnych oraz pawilonów użytkowych znajdujących się w zasobach SM Kopernik.
 • Dokonano wyboru firmy CDK Dotacje Unijne sp. z o.o. w celu przygotowania projektu w ramach Programu Fundusze na Infrastrukturę Klimat i Środowisko dla 18 budynków mieszkalnych.
 • Dokonano wyboru firmy Tel-Pro usługi projektowe, doradztwo Alicja Pietroń na wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacyjnej wraz z kosztorysami oraz wykonanie audytów energetycznych.
 • Podjęto decyzję w sprawie podwyższenia wynagrodzenia dla Kancelarii Radcy Prawnego Marzenny Żabskiej.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób wpisanych do rejestru członków Spółdzielni w dniach 25-31.10.2023 r. w związku z nabyciem prawa do lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 25-31.10.2023 r. w związku z utratą lub zbyciem prawa do lokalu.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 02.11.2023 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 46 Protokół nr 48