Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 48

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 08.11.2023 r.

 • Przyjęto rezygnację firmy Usługi Agrotechniczne GARDEN Andrzej Jasieniecki z wykonywania usług „akcja zima” na osiedlu Zachód. Wykonywanie powyższych usług postanowiono powierzyć firmie Z.U.W. Anna Sybilska.
 • Podjęto decyzję w sprawie wzrostu wynagrodzenia dla firmy artGarden Wojciech Lewandowski, Agnieszka Lewandowska sp. j.
  • za wykonywane usługi konserwacji i utrzymania zieleni w zasobach osiedla Tysiąclecia za wykonywane usługi konserwacji i utrzymania zieleni w zasobach osiedla Tysiąclecia
  • za wykonywane usługi konserwacji i utrzymania zieleni w nierucichomości nr 2514 przy ul. Lecha 8a (Skwer im. Andrzeja Beza)
  • za wykonywanie usług konserwacji i utrzymania zieleni w zadaniach nr 18. 19 i 21 na osiedlu Tysiąclecia
  • za wykonywanie usług konserwacji i utrzymania zieleni w nieruchomości nr 2137 ul Harcerska 1d oraz nr 2537 i 2541 (na mieniu wspólnym)
  • za wykonywanie usług konserwacji i utrzymania zieleni na tarasach przy ul. Legionów 218d-i, ul. Hurynowicz 5-5a, ul. Mohna 50e-k
 • Postanowiono odnieść koszty obsługi węzłów cieplnych w pozostałe koszty operacyjne Spółdzielni.
 • W związku ze zmniejszeniem liczby budynków, podjęto decyzję o zmniejszeniu zakresu rzeczowego wykonania dokumentacji projektowej i audytów przez firmę Tel-Pro Alicja Pietroń.
 • Postanowiono zmniejszyć zakres rzeczowy dotyczący przygotowania projektu z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę Klimat i Środowisko.
 • .

 • Postanowiono dokonać zakupu od firmy ABER Sp. zo.o. zakupu 300 paczek świątecznych dla osób powyżej 75 roku życia będących członkami Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik”.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób wpisanych do rejestru członków Spółdzielni w dniach 01-07.11.2023 r. w związku z nabyciem prawa do lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 01-07.11.2023 r. w związku z utratą lub zbyciem prawa do lokalu.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 08.11.2023 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 47 Protokół nr 49