Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 49

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 15.11.2023 r.

  • Zaakceptowano informację z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Kopernik za I-III kw. 2023 r. i postanowiono przedłożyć ją Komisji Rewizyjnej oraz Radzie Nadzorczej na jej posiedzeniu plenarnym.
  • Podjęto decyzję w sprawie wymiany podzielników kosztów ogrzewania – elektronicznych radiowych w budynkach ul. Kościuszki 15-15e i ul. Łąkowa 36-36c.
  • Zatwierdzono rozliczenie końcowe budynków mieszkalnych przy ul. Strobanda 12c i Watzenrodego 24 w Toruniu.
  • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
    • zestawieniem osób wpisanych do rejestru członków Spółdzielni w dniach 08-14.11.2023 r. w związku z nabyciem prawa do lokalu;
    • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 08-14.11.2023 r. w związku z utratą lub zbyciem prawa do lokalu.
  • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 15.11.2023 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 48 Protokół nr 50