Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 50

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 15.11.2023 r.

 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „AZ” z dnia 20.11.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zakresu obowiązującej umowy nr II/AZ/GL/9/2019 z dnia 08.04.2019 r. z Panią Haliną Piast-Szlubowską na wykonywanie usług porządkowych.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 21.11.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu przy ul. Kościuszki 41/47 o pow. 358 m2 z firmą CMD sp. z o.o.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 22.11.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę opłat z tytułu podatku od nieruchomości dla garaży i miejsc postojowych w halach garażowych zgodnie ze stawkami uchwalonymi przez Radę Miasta w dniu 19.10.2023 r. (uchwała r 1190/23).
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek z dnia 22.11.2023 r. w sprawie akceptacji przygotowanych materiałów dotyczących grupy rozliczeniowej za okres od 11.2022 r. do 10.2023 r. oraz przekazania ich do firmy rozliczeniowej.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek z dnia 20.11.2022 r. w sprawie wyboru ofert cenowych na zakup materiałów biurowych w 2024 r.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 22.11.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatwierdzenie oferty firmy Art Garden Lewandowscy ul. Storczykowa 4b/5 z Torunia na wykonanie nasadzeń i pielęgnacji drzew liściastych przy ul. Strobanda 12c i Watzenrodego 24 na osiedlu JAR.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 07.11.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wstąpienie Spółdzielni Mieszkaniowej Kopernik w poczet członków wspierających Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Toruniu – w załączeniu..
 • Podjęto decyzję w sprawie wymiany podzielników kosztów ogrzewania – elektronicznych radiowych w budynkach ul. Kościuszki 15-15e i ul. Łąkowa 36-36c.
 • Zatwierdzono rozliczenie końcowe budynków mieszkalnych przy ul. Strobanda 12c i Watzenrodego 24 w Toruniu.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób wpisanych do rejestru członków Spółdzielni w dniach 15-21.11.2023 r. w związku z nabyciem prawa do lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 15-21.11.2023 r. w związku z utratą lub zbyciem prawa do lokalu.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 22.11.2023 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 48 Protokół nr 51