Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 51

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 06.12.2023 r.

 • Przyjęto przedłożoną ofertę firmy TERRUM Sp. z o.o. na przegląd gwarancyjny bram przeciwpożarowych w budynkach przy ul. Strobanda 12C oraz ul. Watzenrodego 24.
 • Wyrażono zgodę na podpisanie porozumienia w zakresie dostępu przez działkę nr 386/2 należącą do nieruchomości Mickiewicza 83-83qQQx5 w zakresie dostępu do paczkomatu Allegro One Box.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 05.12.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy najmu ściany przy ul. Szosa Chełmińska 16/22 z Agencji Reklamowej Studio Oczy Wojciech Dorożyński na DUŻY FORMAT Sp. z o.o.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 01.12.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie potykacza przy sklepie Torimpex oraz panelu reklamowego na balustradzie przy schodach pawilonu przy ul Kaliskiego 9 przez najemcę lokalu użytkowego.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 01.12.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wynagrodzenia dot. umowy V/AW/AT/GL/98 z Zakładem Usług Kominiarskich Bożek Zbigniew.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 04.12.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wynagrodzenia za usługi porządkowe z firmą Usługi Porządkowe Grażyna Cypko umowa nr II/AT/GL/13/2016vDecyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 04.12.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wynagrodzenia za usługi porządkowe z firmą Usługi Porządkowe Cypko Tomasz umowa nr II/AT/GL/12b/2022.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 04.12.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wynagrodzenia za usługi porządkowe z firmą Usługi Porządkowe Cypko Tomasz umowa nr II/AT/GL/11/2008 (z późn.zm.).
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 05.12.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wynagrodzenia za konserwacje zieleni z firmą Usługi Porządkowe Cypko Tomasz na nieruchomościach przy ul. Harcerskiej 1-1c, 14-14c, 16-16c, ul. Długa 41-45, ul. Mohna 34-36.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 04.12.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wynagrodzeń netto za świadczone usługi przez Grupę Budowlaną Senkowscy Sp. z o.o. przy ul. Świętopełka 28 w Toruniu.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 06.12.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę stawki roboczogodziny za świadczone usługi w zarządzanych Wspólnotach Mieszkaniowych przy ul. Wybickiego 68, 72 ,74 i ul. Kozackiej 17/19 przez Grupę Budowlaną Senkowscy Sp. z o.o. przy ul. Świętopełka 28 w Toruniu.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 06.12.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na skorygowanie decyzji Zarządu z dnia 08.11.2023 r. w sprawie kosztów obsługi węzłów cieplnych stanowiących własność Spółdzielni.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 06.12.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na naliczanie opłat w budynkach przy ul. Grasera 8 w związku z rozpoczęciem zasiedlania lokali budynku.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek z dnia 06.12.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie listu intencyjnego w zakresie przedstawienia dla SM Kopernik oferty na montaż i użytkowanie systemów w węzłach cieplnych.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek z dnia 06.12.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie węzła cieplnego w budynku przy ul.Grasera8 w związku z zasiedleniem budynku.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek z dnia 06.12.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy nr 40/2023 dotyczącej sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej budynków.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 06.12.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu realizacji umowy nr 34/2023 dotyczącej montażu systemu fotowoltaicznego dla budynków Kaliskiego 1-1c i 7-7b na 29.02.2024r.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek z dnia 04.12.2023 r. w sprawie ufundowania nagród dla dzieci uczestników biegów przełajowych TOPCROSS 2023.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek dnia 04.12.2023 r. w sprawie zakupu dodatkowych 65 paczek świątecznych dla osób powyżej 75 roku życia będących członkami Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” zakupionych od firmy ABER Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 58, 88-876 Warszawa, Oddział w Toruniu ul. Mazowiecka 63C.
 • Decyzja Zarządu na wiosek z dnia 04.12.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację nagrania filmowego dotyczącego konkursu „Świąteczna dekoracja” dedykowanego dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik”.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób wpisanych do rejestru członków Spółdzielni w dniach 22.11.-05.12.2023 r. w związku z nabyciem prawa do lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 22.11.-05.12.2023 r. w związku z utratą lub zbyciem prawa do lokalu.
 • Przyjęto do wiadomości informację stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 06.12.2023 r. godz. 10:00.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 50 Protokół nr 52