Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 52

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 13.12.2023 r.

 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 12.12.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wzrost stawek odpłatności za umieszczenie tablic informacyjno-reklamowych
  na budynkach bądź terenach Spółdzielni od I/2024.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 13.12.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wzrost wysokości stawek za zarządzenie i administrowanie Wspólnotami Mieszkaniowymi od 011.04.2024 r..
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „OR” z dnia 12.12.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę miesięcznego wynagrodzenia dla Zakładu Usług Pożarniczych inż.poż. Tadeusz Dussa Mała Nieszawka, ul. Toruńska 82 za wykonywanie usług nadzoru nad sprawami p.poż.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „CZ” z dnia 12.12.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie przez firmę JW WEB DEVELOPMENT Jonik Jerzy z siedzibą w Starym Toruniu przy ul. Toruńskiej 3 nowej strony internetowej Spółdzielni.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 12.12.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatwierdzenie procedury postępowania przetargowego na wykonanie nowego pokrycia papą termozgrzewalna wierzchniego krycia wraz z robotami towarzyszącymi na budynku przy ul. Łąkowej 36-36c Toruniu.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób wpisanych do rejestru członków Spółdzielni w dniach 6-12.12.2023 r. w związku z nabyciem prawa do lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 6-12.12.2023 r. w związku z utratą lub zbyciem prawa do lokalu.
 • Przyjęto do wiadomości informację stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 13.12.2023 r. godz. 8:33.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 51 Protokół nr 53