Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni
Walne Zgromadzenie – 2023

Projekty uchwał

UCHWAŁA Nr 1 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” w Toruniu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” w Toruniu za 2022 rok.
UCHWAŁA Nr 2 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” w Toruniu w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” w Toruniu za 2022 rok.
UCHWAŁA Nr 3 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” w Toruniu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” w Toruniu za 2022 rok.
UCHWAŁA Nr 4 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” w Toruniu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” w Toruniu za 2022 rok.
UCHWAŁA Nr 5 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” w Toruniu w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” w Toruniu – Markowi Żółtowskiemu.
UCHWAŁA Nr 6 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” w Toruniu w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” w Toruniu – Andrzejowi Bajduszewskiemu.
UCHWAŁA Nr 7 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” w Toruniu w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w latach 2023-2025.
UCHWAŁA Nr 8 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” w Toruniu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
UCHWAŁA Nr 9 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” w Toruniu w sprawie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej, oświatowej i kulturalnej Spółdzielni na lata 2023-2027.