Menu Zamknij

Spółdzielnia Mieszkaniowa KOPERNIK
Toruń, ul. Matejki 94/96

ogłasza przetarg nieograniczony na

wymianę wodomierzy mieszkaniowych ze zdalnym odczytem radiowym

Termin składania ofert w siedzibie Spółdzielni upływa 27 lutego 2024 r. o godzinie 12:00.

Informacje dotyczące przetargu zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która dostępna jest po wypełnieniu formularza rejestracyjnego.

Osoba prowadząca: Rafał Dąbrowski – e-mail: r.dabrowski@smkopernik.pl – tel.: (+48) 695 761 630.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu lub jego części bez podania przyczyny.