Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 692

z posiedzenia Rady Nadzorczej SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 24.01.2024 r.

  • Przyjęto protokół nr 691 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 20.12.2023 r.
  • Rozpatrzono wniosek Zarządu o zatwierdzenie korekty planu remontów na 2024 rok i zmiany opłat na fundusz remontowy w wybranych nieruchomościach.
  • Rozpatrzono wniosek Zarządu o zatwierdzenie planu wymiany i legalizacji wodomierzy i ciepłomierzy na rok 2024.
  • Rozpatrzono wniosek Zarządu o zatwierdzenie nowych stawek na wymianę i legalizację urządzeń pomiarowych od 01.05.2024 r.
  • Rozpatrzono wniosek Zarządu o zatwierdzenie projektu planu gospodarczego Spółdzielni na 2024 rok.
  • Rozpatrzono wniosek Zarządu o zmianę opłat za lokale w poszczególnych nieruchomościach od 01.05.2024 r.
  • Ustalono podział Walnego Zgromadzenia na części, określono liczbę Zebrań Członków poprzedzających Walne Zgromadzenie oraz ustalono zasady podziału członków uprawnionych do udziału w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia oraz w Zebraniach Członków.
  • Wysłuchano informacji Zarządu dotyczącej tez programowych na VII Kongres Spółdzielczości.
  • Rozpatrzono sprawy bieżące Rady Nadzorczej.
  • Rozpatrzono sprawy i wnioski indywidualne Członków Spółdzielni oraz Członków Zarządu.
Protokół nr 691 Protokół nr 693