Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 3

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 17.01.2024 r.

 • Zatwierdzono dokumenty, które zostaną przedłożone na posiedzeniu Rady Nadzorczej:
  • projekt planu gospodarczego Spółdzielni Mieszkaniowej Kopernik na 2024 rok;
  • wniosek o zmianę stawek opłat dla lokali mieszkalnych, lokali użytkowych od 01.05.2024 r.
 • Zatwierdzono zmianę wynagrodzenia dla Zakładu Usługowo-Remontowo-Budowlanego WARBUD s.c. T.Reut, S.Reut za świadczone usługi w zakresie wymiany grzejników.
 • Zatwierdzono zmianę wynagrodzenia dla firmy Clean Solutions Sp. z o.o. za świadczone usługi w zakresie utrzymania porządku i czystości.
 • Postanowiono obniżyć czynsz najemcy lokalu przy ul. Lecha 5-7 w związku z pożarem w pawilonie handlowo-usługowym.
 • Zatwierdzono przedłożoną przez firmę Grupa Budowlana Senkowscy Sp. z o.o. ofertę na usunięcia awarii instalacji gazowej oraz nieszczelności w budynku mieszkalnym przy ul. Gagarina 60-74.
 • Zatwierdzono procedurę postępowania przetargowego na wymianę instalacji wodociągowej w budynku mieszkalnym przy ul. Sczanieckiego 18-24 (klatki 22-24).
 • Zatwierdzono procedurę postępowania przetargowego na wymianę drzwi wejściowych do korytarzy piwnic oraz korytarzy pralni i suszarni na XI piętrze w budynkach mieszkalnych przy ul. Bema 18, 20, 22, 24 i ul. Kościuszki 36.
 • Postanowiono przeprowadzić przetarg ograniczony na wykonanie kapitalnego remontu dachów budynków przy ul. Reja 14-16, ul. Mickiewicza 117-117a i ul. Kochanowskiego 8.
 • Podjęto decyzję o zatrudnieniu w ramach umowy-zlecenia:
  • kierownika półkolonii zimowych 2024 r.
  • opiekuna-xwychowawcy półkolonii zimowych 2024 r.

  w terminie od 12.02.2024 r. do 16.02.2024 r.

 • Postanowiono spisać w pozostałe przychody operacyjne roku 2023 przedawnione zobowiązania Spółdzielni z tytułu nieodebranych kwot udziałów byłych członków skreślonych z rejestru w 2019 r.
 • Postanowiono spisać w pozostałe przychody operacyjne przedawnionych zobowiązań Spółdzielni z tytułu nieodebranego wkładu mieszkaniowego po wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób wpisanych do rejestru członków Spółdzielni w dniach 10-16.01.2024 r. w związku z nabyciem prawa do lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 10-16.01.2024 r. w związku z utratą lub zbyciem prawa do lokalu.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 17.01.2024 r. o godzinie 8:51.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 2 Protokół nr 4