Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 4

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 24.01.2024 r.

 • 1/ Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek z dnia 24.01.2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na wymianę rejestratora i dysku wewnętrznego na nieruchomości przy ul. Mickiewicza 64.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „AZ” z dnia 24.01.2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usług porządkowych na nieruchomości nr 3012 i 3510 przez firmę Zakład Usług Wielobranżowych Anna Sybilska.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 22.01.2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie obowiązujących umów do 29.02.2024 r. z firmą SERWISTECH24 Sp. z o.o.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 23.01.2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie okresu wypowiedzenia do 29.02.2024 r. do lokalu przy ul. Bema 20a.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 24.01.2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na podział kosztów energii elektrycznej dla nowych budynków na osiedlu JAR z zamontowaną mikroinstalacją fotowoltaiczną.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 22.01.2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na montaż tablicy informacyjnej dot. uzyskania środków z funduszy unijnych przy lokalu użytkowych przy ul. Bydgoskiej 86-88a.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek z dnia 24.01.2024 r. w sprawie akceptacji przygotowanych materiałów dotyczących grupy rozliczeniowej za okres od 01.2023 r. do 12.2023 r. dotyczy 33 budynków oraz przekazania ich do firmy rozliczeniowej.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek z dnia 24.01.2024 r. w sprawie akceptacji przygotowanych materiałów dotyczących grupy rozliczeniowej za okres od 01.2023 r. do 12.2023 r. dotyczy 16 – indywidualne ciepłomierze budynków oraz przekazania ich do firmy rozliczeniowej.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „OR” z dnia 23.01.2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie:
  – druku książeczek opłat mieszkaniowych, za garaż, za miejsce parkingowe, opłat mieszkaniowych- spłata KFM, spłata instalacji CWU dla SM Kopernik na okres od kwietnia 2024 r. do marca 2025 r. tj. na okres 12 miesięcy + 1 blankiet dodatkowy, okładka personalizowana;
  – druku książeczek opłat mieszkaniowych dla 8-miu Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez SM „Kopernik”
  przez Drukarnie Częstochowskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 24.01.2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatwierdzenie oferty firmy Instalator „MARKJAN” s.c. na wykonanie prac remontowych budowlano-instalacyjnych w pawilonie handlowym przy ul. Lecha 5-7.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek z dnia 24.01.2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyników postępowania przetargowego na wykonanie robót wymiany wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. Popiela 7 przez firmę Zakład Usługowo-Remontowo-Budowlany „WARBUD” s.c.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek z dnia 24.01.2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie wykonania badań kamerą termowizyjną 10-ciu budynków w celu sprawdzenia termoizolacyjności przegród zewnętrznych przez firmę OPTICAM Andrzej Sosnowski.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek z dnia 23.01.2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie przetargu ograniczonego na wykonanie kapitalnego remontu loggi przy ul. Broniewskiego 48-54.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek z dnia 24.01.2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup modułu Finanse i Księgowość z konieczności obsługi zewnętrznych wspólnot mieszkaniowych.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „F” z dnia 24.01.2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na odniesienie różnic pomiędzy kosztami sprzątania klatek schodowych w budynkach przy ul. Grasera 8, Strobanda 12c i Watzenrodego 24 a przychodami z opłat na ich pokrycie w przychody z tytułu eksploatacji i utrzymania nieruchomości tych budynków.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób wpisanych do rejestru członków Spółdzielni w dniach 17-23.01.2024 r. w związku z nabyciem prawa do lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 17-23.01.2024 r. w związku z utratą lub zbyciem prawa do lokalu.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 24.01.2024 r. o godzinie 8:53.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 3 Protokół nr 5