Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 5

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 31.01.2024 r.

 • 1/ Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 30.01.2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozliczenie kosztów gazu w budynkach mieszkalnych ze zbiorczym gazomierzem.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 30.01.2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego o pow. 131 m2 w budynku mieszkalnym przy ul. Kochanowskiego 19-21a.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 30.01.2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wzrostu stawki za najem lokali użytkowych przy ul. Kaliskiego 9 i ul. Jeśmanowicza 2 dla firmy Torimpex Trade Sp. z o.o.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 30.01.2024 r. w sprawie wyrażenia zgody zmianę wynagrodzenia za usługi w zakresie prac konserwacyjnych dźwigów dla firmy Dźwig Polska Sp. z o.o.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 30.01.2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy z Grupą Budowlaną SENKOWSCY Sp. z o.o. na świadczenie usług konserwacji bieżącej i napraw instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych na osiedlu „Zachód”.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek z dnia 25.01.2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na ofertę publikacji w lutowym wydaniu Strefy Gospodarki Dziennika Gazeta Prawna oraz tekst internetowy dotyczący dokonań i planów Spółdzielni w zakresie inwestycji, remontów, funduszy unijnych i działalności S.O.K.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 31.01.2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatwierdzenie terminów i składów komisji na wykonanie rocznych przeglądów technicznych zasobów Spółdzielni.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 31.01.2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatwierdzenie firmy NIPPARO Sp. j. Pawłowski, Pawłowska na wykonawcę robót wymiany instalacji wodociągowej w budynku mieszkalnym przy ul. Sczanieckiego 18-24 (klatka 22 i 24).
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 30.01.2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyników postepowania przetargowego na remont balkonów przy ul. Bema 24 i ul. Bema 18 przez firmę ANBUD Andrzej Tamoń.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 29.01.2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyników przetargu na malowanie klatek schodowych w budynkach przy ul. Matejki 5-7-9 i ul. Krasińskiego 94-94a przez firmę Zakład Remontowo-Budowlany Zbigniew Markiewicz.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 31.01.2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie naboru ofert na wykonanie okresowych pomiarów instalacji elektrycznej w budynkach przewidzianych planem na bieżący rok.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 30.01.2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatwierdzenie oferty firmy Gottersfeld sp. z o.o. na wykonanie projektów instalacji pomp ciepła dla potrzeb CWU.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób wpisanych do rejestru członków Spółdzielni w dniach 24-30.01.2024 r. w związku z nabyciem prawa do lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 24-30.01.2024 r. w związku z utratą lub zbyciem prawa do lokalu.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 31.01.2024 r. o godzinie 8:47.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 4 Protokół nr 6