Menu Zamknij
Do wynajęcia
Lokale użytkowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa KOPERNIK ogłasza nabór ofert na najem niżej wymienionych lokali użytkowych.

 • ul. Bema 20A
  – wolnostojący pawilon handlowo-usługowy
- część piwniczna:
 • ul. Kościuszki 41-47
  – wolnostojący pawilon handlowo-usługowy
- parter:
- część piwniczna:
 • ul. Morcinka 17
  – wolnostojący pawilon handlowo-usługowy
- część piwniczna:
 • ul. Popiela 8
  – wielorodzinny budynek mieszkalny

 

Oferty w zamkniętych kopertach z przeznaczeniem lokalu na przygotowanych przez Spółdzielnię specjalnych drukach (dostępne również w pokoju 16 w Administracji Ogólnej przy ul. Matejki 94/96) prosimy składać w Sekretariacie Spółdzielni.

Osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą zobowiązane są do złożenia wraz z ofertą oświadczenia – zgody współmałżonka na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego.

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest wpłata wadium w określonej kwocie, którą należy uiścić w kasie Banku Pocztowego (Toruń, ul. Chełmińska 13) lub przelewem, na konto Spółdzielni Mieszkaniowej KOPERNIK o numerze

54 1320 1120 2564 9572 2000 0011

Informacje szczegółowe o lokalach wymienionych w ofercie najmu można uzyskać telefonicznie:
56-612-06-26, 56-612-06-14, 56-612-06-16 lub 56-612-06-20.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert i unieważnienia naboru bez podania przyczyny.