Menu Zamknij
Najem lokali użytkowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa KOPERNIK ogłasza nabór ofert na najem lokali użytkowych.

Lokalizacje

ul. Bema 20A – pawilon usługowo-handlowy wolnostojący
ul. Kościuszki 41-47 – pawilon handlowo-usługowy wolnostojący

ul. Morcinka 17 – pawilon handlowo-usługowy wolnostojący
ul. Świętopełka 15-23 – pawilon handlowo-usługowy wolnostojący

Ze szczegółami można zapoznać się po wybraniu lokalizacji, kliknięciu na konkretny lokal.

Oferty w zamkniętych kopertach z przeznaczeniem lokalu na przygotowanych przez Spółdzielnię specjalnych drukach (dostępne również w pokoju 16 w Administracji Ogólnej przy ul. Matejki 94/96) prosimy składać w Sekretariacie Spółdzielni.

Osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą zobowiązane są do złożenia wraz z ofertą oświadczenia – zgody współmałżonka na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego.

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest wpłata wadium w określonej kwocie, którą należy uiścić w kasie Banku Pocztowego (Toruń, ul. Chełmińska 13) lub przelewem, na konto Spółdzielni Mieszkaniowej KOPERNIK o numerze 54 1320 1120 2564 9572 2000 0011.

Informacje szczegółowe o lokalach wymienionych w ofercie najmu można uzyskać telefonicznie:
56-612-06-26,   56-612-06-14,   56-612-06-16   lub   56-612-06-20.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert i unieważnienia naboru bez podania przyczyny.