Menu Zamknij
Popiela 11 – parter – 30 m²

Adres lokalu: Popiela 11
Rodzaj budynku: wielorodzinny budynek mieszkalny
Położenie lokalu: parter
Powierzchnia: 30,00 m²
Informacje dodatkowe:
  • samodzielny lokal z oddzielnym wejściem
  • własny węzeł sanitarny
  • lokal z centralnym ogrzewaniem i ciepłą wodą
Wadium:
brutto
Minimalna miesięczna opłata eksploatacyjna
bez uwzględnienia opłaty za media i podatku od nieruchomości
1000 zł 540,00 zł + VAT

Oferty w zamkniętych kopertach z przeznaczeniem lokalu na przygotowanych przez Spółdzielnię specjalnych drukach (dostępne również w pokoju 16 w Administracji Ogólnej przy ul. Matejki 94/96) prosimy składać w Sekretariacie Spółdzielni.

Osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą zobowiązane są do złożenia wraz z ofertą oświadczenia – zgody współmałżonka na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego.

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest wpłata wadium w określonej kwocie, którą należy uiścić w kasie Banku Pocztowego (Toruń, ul. Chełmińska 13) lub przelewem, na konto Spółdzielni Mieszkaniowej KOPERNIK o numerze 54 1320 1120 2564 9572 2000 0011.

Informacje szczegółowe o lokalach wymienionych w ofercie najmu można uzyskać telefonicznie:
56-612-06-26,   56-612-06-14,   56-612-06-16   lub   56-612-06-20.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert i unieważnienia naboru bez podania przyczyny.