Menu Zamknij
Adres lokalu: Szosa Chełmińska 16-22
Rodzaj budynku: wielorodzinny budynek mieszkalny
Położenie lokalu: parter
Powierzchnia: 88,82 m²
Informacje dodatkowe:
  • Samodzielny lokal z oddzielnym wejściem, z własnym węzłem sanitarnym, z centralnym ogrzewaniem i ciepłą wodą.
  • Obecnie w lokalu znajdują się gabinety lekarskie.
  • Lokal dostępny od 01.03.2023 r.
Wadium:
brutto
Minimalna miesięczna opłata eksploatacyjna
bez uwzględnienia opłaty za media i podatku od nieruchomości
6200,00 zł 3650,50 zł + VAT

 

Oferty w zamkniętych kopertach z przeznaczeniem lokalu na przygotowanych przez Spółdzielnię specjalnych drukach (dostępne również w pokoju 16 w Administracji Ogólnej przy ul. Matejki 94/96) prosimy składać w Sekretariacie Spółdzielni.

Osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą zobowiązane są do złożenia wraz z ofertą oświadczenia – zgody współmałżonka na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego.

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest wpłata wadium w określonej kwocie, którą należy uiścić w kasie Banku Pocztowego (Toruń, ul. Chełmińska 13) lub przelewem, na konto Spółdzielni Mieszkaniowej KOPERNIK o numerze

54 1320 1120 2564 9572 2000 0011

Informacje szczegółowe o lokalach wymienionych w ofercie najmu można uzyskać telefonicznie:
56-612-06-26, 56-612-06-14, 56-612-06-16 lub 56-612-06-20.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert i unieważnienia naboru bez podania przyczyny.