Menu Zamknij
Do wynajęcia
Powierzchnie reklamowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa KOPERNIK ogłasza nabór ofert na najem powierzchni reklamowych.

Oferty w zamkniętych kopertach na przygotowanych przez Spółdzielnię specjalnych drukach (dostępne również w pokoju 16 w Administracji Ogólnej przy ul. Matejki 94/96) prosimy składać w Sekretariacie Spółdzielni.

Informacje szczegółowe o powierzchniach reklamowych wymienionych w ofercie najmu można uzyskać telefonicznie:
56-612-06-26 oraz 56-612-06-14.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert i unieważnienia naboru bez podania przyczyny.