Menu Zamknij
Do wynajęcia
Powierzchnia reklamowa

Spółdzielnia Mieszkaniowa KOPERNIK ogłasza nabór ofert na najem powierzchni reklamowej
na ścianie budynku przy ul. Sczanieckiego 2-8.


– ściana południowa

Oferty w zamkniętych kopertach na przygotowanych przez Spółdzielnię specjalnych drukach (dostępne również w pokoju 16 w Administracji Ogólnej przy ul. Matejki 94/96) prosimy składać w Sekretariacie Spółdzielni.

Informacje szczegółowe o powierzchniach reklamowych wymienionych w ofercie najmu można uzyskać telefonicznie:
56-612-06-26 oraz 56-612-06-14.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert i unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Powrót do listy oferowanych powierzchni reklamowych