Menu Zamknij
Plan remontów – 2021
Osiedle
WSCHÓD
Osiedle
TYSIĄCLECIA
Osiedle
ZACHÓD
Kod Nazwa nieruchomości Budynek
1001 Sucharskiego 4-4d, 6-6d, 8-8d, 10-10d
renowacja docieplenia od str.wejść Sucharskiego 10-10d
przełożenie instalacji odgromowej
1003 Bażyńskich 33-33c
wymiana podzielników elektronicznych po 10 latach eksploatacji
wymiana lampy zewnętrznej
wymiana domofonów RFID
1004 Chrobrego 3, 11, 19, 27
wykonanie dokumentacji tech. docieplenia(styroblok)+ ekspertyza Chrobrego 3, 11, 19, 27
wymiana podzielników na radiowe ze zdalnym odczytem Chrobrego 3, 11, 19, 27
budowa inst.zdalnego odczytu wodomierzy Chrobrego 3, 11, 19, 27
modernizacja śmietnika Chrobrego 11, 27
wymiana SZR Chrobrego 3
likwidacja ksylamitu w mieszkaniu Chrobrego 19
1005 Chrobrego 5-9, 13-17, 21-25
wymiana kanalizacji podposadzkowej w piwnicy Chrobrego 5-9
modernizacja śmietnika Chrobrego 5-9, 21-25
wymiana zaworów podpionowych c.o. Chrobrego 21-25
1006 Grudziądzka 80-84a Jeśmanowicza 4-14, 16-26
wymiana oświetlenia piwnic Grudziądzka 80-84a
remont dachu Jeśmanowicza 4-14,
1007 Łąkowa 1-11, Kościuszki 15-15e, 11b-11e
remont dachu Kościuszki 15-15e,
wymiana drzwi do korytarzy piwnic Łąkowa 1-11
1008 Kościuszki 36
remont dachu
wymiana podzielników elektronicznych po 10 latach eksploatacji na radiowe
montaż instalacji fotowoltaicznej PV
1009 Sczanieckiego 2-8, 10-16, 18-24, 26-32
wymiana dźwigu Sczanieckiego 18-24 kl.20
montaż instalacji fotowoltaicznej PV Sczanieckiego 2-8, 18-24,
wymiana okien w maszynowniach Sczanieckiego 2-8, 10-16,
18-24, 26-33
Wym.instal.wodociągowej c.d. Sczanieckiego 6-8
1010 Łąkowa 2-12, 14-24, 26-32
remont dachu Łąkowa 14-24
1011 Łąkowa 36-36c
renowacja szczytu Pn
1012 Świętopełka 20-20c, 22-22c, 24-24c
wykonanie dokumentacji technicznej likwidacji barier architektonicznych wraz z wymianą dżwigów osobowych Świętopełka 20-20c, 22-22c, 24-24c
modernizacja oświetlenia – czujki Świętopełka 22-22c
wymiana podzielników na radiowe ze zdalnym odczytem Świętopełka 20-20c, 22-22c, 24-24c
1013 Świętopełka 30-30c, 32-32e, 34-34e, 36-36c
remont dachu Świętopełka 36-36c
wymiana drzwi wejściowych ze zworą Świętopełka 36-36c,34-34e
1014 Łąkowa 34-34e
remont balkonów cd.
1610 Świętopełka 24f-g, 28b-d
legalizacja inst.GAZEX hala garażowa
1619 Świętopełka 38
remont balkonów cd.
legalizacja inst.GAZEX hala garażowa
1612 Świętopełka 36d,e,f
remont balkonów Świetopełka 36e
legalizacja inst.GAZEX hala garażowa Świetopełka 36f
Kod Nazwa nieruchomości Budynek
2001 Żwirki i Wigury 58-60, Rusa 6-8, 10-12, 14-16, 18-20, Popiela 1-3b
renowacja docieplenia ściany szczytowej Zach Rusa 10-12
wymiana zaworów podpionowych c.o.+ wykonanie dokumentacji Żwirki i Wigury 58-60
wymiana daszków nad wejsciami i drzwi wejściowych Żwirki i Wigury 58-60,
Rusa 6-8,
modernizacja oświetlenia – czujki
wymiana drzwi do korytarzy piwnic
2002 Popiela 5, 7, 9, 11
remont kanalizacji podposadzkowej Popiela 9
modernizacja oświetlenia -czujki Popiela 5
2003 Rusa 9-11, 13-19, Lecha 10-16, Popiela 6, 8, 10
remont kanalizacji podposadzkowej Popiela 6
renowacja docieplenia ściany szczytowej Lecha 10-16,
remont balkonów c.d. Lecha 10-16,
wymiana podzielników na radiowe ze zdalnym odczytem Lecha 10-16,
2004 Lecha 9-11, Popiela 12,14
remont kanalizacji podposadzkowej Popiela 12,14
2005 Legionów 121-131
budowa inst.zdalnego odczytu wodomierzy
2006 Legionów 133-151
wymiana drzwi wejściowych ze zworą
budowa inst.zdalnego odczytu wodomierzy
naprawa podestów przed wejściami
2007 Legionów 165-165c, 167-167c, 169-169c, 171-171c
wymiana podzielników na radiowe ze zdalnym odczytem
2008 św. Andrzeja Boboli 1-5
wymiana drzwi wejściowych ze zworą
wymiana podzielników na radiowe ze zdalnym odczytem
2310 św. Andrzeja Boboli 19-23
wymiana instalacji odgromowej
2009 św. Andrzeja Boboli 33-35, 39-41, Szosa Chełmińska 142-146a
malowanie klatek schodowych św. Andrzeja Boboli 39-41
wymiana podzielników na radiowe ze zdalnym odczytem św. Andrzeja Boboli 39-41
wymiana drzwi wejściowych ze zworą św. Andrzeja Boboli 39-41
2012 Długa 47-47e, 49-49e, 51-51e
wymiana GTR , modernizacja oświetlenia-czujki Długa 49-49e
2013 Kaliskiego 1-1c, 3-3c, 5-5c, 7-7b
wymiana instalacji GTR,WLZ Kaliskiego 3-3c,
adaptacja pomieszczenia węzła c.o. do modernizacji Kaliskiego 5-5c
montaż instalacji fotowoltaicznej PV Kaliskiego 3-3c
2014 Harcerska 3-3c, 5-5c, 7-7c, 9-9c
remont chodników przed wejściami Harcerska 3-3c
adaptacja pomieszczenia węzła c.o. do modernizacji Harcerska 7-7c
wymiana zaworów podpionowych c.o.+ wykonanie dokumentacji Harcerska 7-7c
wymiana podzielników na radiowe ze zdalnym odczytem Harcerska 3-3c,5-5c
2015 Harcerska 14-14c
remont daszków i ścian wiatrołapów
wykonanie izolacji pionowej cokołu bud.
2016 Harcerska 16-16c
remont daszków i ścian wiatrołapów
wykonanie izolacji pionowej cokołu bud.
wymiana podzielników na radiowe ze zdalnym odczytem
2017 Harcerska 1-1c
wymiana zaworów podpionowych c.o.+ wykonanie dokumentacji
wymiana podzielników na radiowe ze zdalnym odczytem
2018 Legionów 212-212c, 214-214c, 218-218c, 216-216e
wymiana oświetlenia klatek schodowych Legionów 216-216e
przygotowanie pomieszczenia węzła c.o. Legionów 218-218c
2019 Długa 41,43,45-Mohna 34, 34a, 34b, 36
remont balkonów – 3 piony
2020 Mohna 50e-g, 50h-k
remont balkonów 1 pion Mohna 50e
2129 Hurynowicz 5-5a
docieplenie 3-ch ścian
2130 Hurynowicz 5b-5c
docieplenie 3-ch ścian
2131 Hurynowicz 7 , Hurynowicz 7e
remont murków oporowych
2132 Hurynowicz 7a-7d
remont murków oporowych
2401 Legionów 218d-i
remont wiatrołapu Legionów kl.218i
remont balkonów 1 pion
legalizacja inst.GAZEX hala garażowa
Kod Nazwa nieruchomości Budynek
3001 Bema 4-8, 10-14, 16-16b,
wymiana podzielników na radiowe ze zdalnym odczytem Bema 4-8
3002 Bema 18
remont dachu
wymiana podzielników elektronicznych po 10 latach eksploatacji na radiowe
3003 Bema 20, 22, 24
remont balkonów 2 piony Bema 20
wymiana separatora w węźle c.o. Bema 24
budowa inst. zdalnego odczytu wodomierzy Bema 20, 22, 24
wymiana podzielników elektronicznych po 10 latach eksploatacji na radiowe Bema 20 ,22, 24
3004 Bema 36
wymiana podzielników na radiowe ze zdalnym odczytem
3005 Bema 38-38c, 40-40c, Matejki 86-92
malowanie klatek schodowych Matejki 86-92
wymiana drzwi do korytarzy piwnic Matejki 86-92
wymiana grzejników na klatce schodowej Matejki 86-92
3006 Bema 42a, Matejki 84a, 84b
remont logii 1 pion Bema 42a
wymiana podzielników na radiowe ze zdalnym odczytem Matejki 84a, 84b, Bema 42a
3007 Broniewskiego 40-46, 48-54
malowanie klatek schodowych Broniewskiego 48-54
wymiana grzejników na klatce schodowej
wymiana podzielników elektronicznych po 10 latach eksploatacji na radiowe Broniewskiego 40-46, 48-54
3009 Bydgoska 86-88a, Krasińskiego 99, 101
remont balkonów 1 pion Krasińskiego 101
wymiana podzielników na radiowe ze zdalnym odczytem Krasińskiego 99
częściowa renowacja drewnianych balustrad balkonów Bydgoska 86-88a
3010 Fałata 54-56-58
wymiana pionów instalacji wod-kan klatka Fałata 54
uporządkowanie inst. Elektr. w piwnicach
wymiana podzielników elektronicznych po 10 latach eksploatacji na radiowe
montaż wiaty śmietnikowej
remont balkonów 2 piony
3011 Fałata 68-70-72
wymiana pionów instalacji wod-kan klatka Fałata 68
montaż wiaty śmietnikowej
uporządkowanie inst. Elektr. w piwnicach
3012 Gagarina 18-32, 38-42, 44-58, 60-74, 76-80
remont balkonów 1 etap Gagarina 60-74
wymiana oświetlenia piwnic Gagarina 44-58, 60-74, 76-80
wymiana kanalizacji podposadzkowej Gagarina 76-80
3013 Gagarina 82-86a, 120-126, 132-138
montaż instalacji fotowoltaicznej PV Gagarina 120-126,
wymiana WLz Gagarina 120-126
wymiana pionów c.o. łazienkowych – awaria Gagarina kl.132, kl. 120
remont dachu Gagarina 132-138
3015 Gałczyńskiego 40, Morcinka 1-7
remont wjazdu na parking,szlaban
wymiana oświetlenia piwnic Morcinka 1-7
wymiana drzwi wejściowych na stalowe ze zworami Morcinka 1-7
3016 Krasińskiego 105, Krasińskiego 107
remont balkonów 1 pion Krasińskiego 107
wymiana podzielników elektronicznych po 10 latach eksploatacji na radiowe Krasińskiego 105, Krasińskiego 107
wymiana rury spustowej od str. Zach Krasińskiego 105
uporz. inst. Elekt. + wymiana szafek licznikowych Krasińskiego 105
3017 Mickiewicza 130a-130b, Kochanowskiego 19-21a
wykonanie ekspertyzy kanalizacji zewn. 74mb wokół budynku
budowa inst. Zdalnego odczytu wodomierzy
wymiana podzielników na radiowe ze zdalnym odczytem Kochanowskiego 19-21a
3018 Kochanowskiego 27-27a
budowa inst. Zdalnego odczytu wodomierzy
3019 Krasińskiego 88-88a
wymiana okien na klatce schodowej
3020 Krasińskiego 94-94a
wymiana okien na klatce schodowej
wymiana drzwi wejściowych ze zworą
3021 Krasińskiego 112-112a
wymiana podzielników na radiowe ze zdalnym odczytem
3022 Mickiewicza 117-117a, Reja 14-16, Krasińskiego 116-116a
wymiana oświetlenia piwnic c.d. Reja 14-16
wymiana podzielników na radiowe ze zdalnym odczytem Mickiewicza 117-117a,
Reja 14-16,
Krasińskiego 116-116a
remont balkonów 1 pion Krasińskiego 116-116a
3123 Kujota 6 – Rybaki 38
wymiana pionu kanalizacyjnego-łazienki Rybaki 38
3124 Kujota 2-2a-4 – Bydgoska 43 – Konopnickiej 6,
remont logii Konopnickiej 6
wymiana podzielników na radiowe ze zdalnym odczytem Kujota 2-2a-4 – Bydgoska 43 – Konopnickiej 6,
wymiana zaworów podpionowych inst. c.o.+ wykonanie dokumentacji Bydgoska 43 – Konopnickiej 6
3125 Rybaki 40-40a, Konopnickiej 4-4a
remont daszku nad lokalem Rybaki 40-40a
wymiana podzielników na radiowe ze zdalnym odczytem
3024 Mickiewicza 64
modernizacja oświetlenia – czujki
wymiana podzielników na radiowe ze zdalnym odczytem
3025 Mickiewicza 97 – Kochanowskiego 14-16
wymiana podzielników elektronicznych po 10 latach eksploatacji na radiowe
3026 Mickiewicza 83-83c
wymiana zaworów podpionowych w inst. c.o.+ wykonanie dokumentacji
wymiana podzielników na radiowe ze zdalnym odczytem
3027 Mickiewicza 111
wymiana podzielników elektronicznych po 10 latach eksploatacji na radiowe
3028 Mickiewicza 134-136
wymiana podzielników elektronicznych po 10 latach eksploatacji na radiowe
3029 Szosa Chełmińska 16-22
wymiana podzielników elektronicznych po 10 latach eksploatacji na radiowe
wymiana zaworów podpionowych w inst. c.o.
3030 Krasińskiego 19, Krasińskiego 21/23, Krasińskiego 25, Derdowskiego 2-
modernizacja oświetlenia – czujki Derdowskiego 2-6, Krasińskiego 19
wymiana podzielników na radiowe ze zdalnym odczytem Derdowskiego 2-6, Krasińskiego 21/25
remont balkonów- pion narożny Derdowskiego 2-6,
3031 Odrodzenia 7-9
wymiana podzielników elektronicznych po 10 latach eksploatacji na radiowe
wymiana zaworów podpionowych w inst. c.o.+ wykonanie dokumentacji
3032 Słowackiego 27-29-31
wymiana podzielników elektronicznych po 10 latach eksploatacji na radiowe
wymiana grzejników na klatkach schodowych
malowanie klatek schodowych
3033 Rybaki 34 Rybaki 28-28c, Rybaki 30-30a, 32-32b, Matejki 5-9, Kujota 3-5a
remont lukarn 2 szt. Rybaki 32
remont lukarn 2 szt. I komina Matejki 5
modernizacja oświetlenia – czujki Matejki 5-9
wymiana podzielników na radiowe ze zdalnym odczytem Matejki 5-9, Rybaki 30-32b
remont balkonów 1 pion Rybaki 28b
3034 Kochanowskiego 9
wymiana zaworów podpionowych w inst c.o.+dokumentacja
3999 Kochanowskiego 8
malowanie klatki schodowej
wymiana grzejników na klatce schodowej
wymiana drzwi wejściowych ze zworą
wymiana podzielników elektronicznych po 10 latach eksploatacji na radiowe