Menu Zamknij

Administracja Osiedla WSCHÓD informuje o konieczności dokonania wycinki drzew przy ul. Świętopełka 20.

W dniu 25.09.2023 r. zatwierdzono regulamin w sprawie rozliczania kosztów i ustalania opłat.

W dniach od 1 do 10 września będą przeprowadzone odczyty radiowe podzielników kosztów ogrzewania dla grupy sierpniowej.

Administracja Osiedla TYSIĄCLECIA informuje o konieczności dokonania wycinki drzewa.

W dniu 31.07.2023 r. zatwierdzono zmiany do Regulaminu porządku domowego.