Menu Zamknij
Dokumenty
W dziale tym znajdują się dokumenty związane z działalnością naszej Spółdzielni.Jest więc zakładka AKTY PRAWNE, gdzie umieszczono treść prawa regulującego działaniem Spółdzielni.

Zakładka REGULAMINY odnosi się do wewnętrznych dokumentów obowiązujących w Spółdzielni, zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą.

SPRAWOZDANIA są dokumentami podsumowującymi naszą działalność w kolejnych latach.

Bieżące prace Organów Spółdzielni mają swe odzwierciedlenie w zakładce DECYZJE I UCHWAŁY.

Interesantom przydatna będzie zakładka FORMULARZE DO POBRANIA.