Menu Zamknij
Regulaminy
Zasady użytkowania lokaliRozliczanie kosztówObrót lokalamiFunkcjonowanie administracjiBezpieczeństwo i działalność kulturalna
Regulamin porządku domowego obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej KOPERNIK w Toruniu
Regulamin w sprawie obowiązków Spółdzielni, członków, właścicieli lokali i najemców w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni Mieszkaniowej KOPERNIK w Toruniu z użytkownikami zwalniającymi lokale
Regulamin korzystania z boksów na półpiętrach w budynkach średniowysokich oraz tzw. wózkowni, jako pomieszczeń wspólnego użytkowania i innych pomieszczeń wc budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej KOPERNIK w Toruniu
Regulamin w sprawie podejmowania działalności gospodarczej w mieszkaniach znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej KOPERNIK w Toruniu
Regulamin dotyczący zasad ustalania lokalizacji garaży przenośnych oraz korzystania z nich w Spółdzielni Mieszkaniowej KOPERNIK w Toruniu
Regulamin zasad partycypacji Spółdzielni w wymianie stolarki okiennej w lokalach członków Spółdzielni Mieszkaniowej KOPERNIK w Toruniu
Regulamin dotyczący montażu klimatyzatorów w lokalach mieszkalnych budynków zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową KOPERNIK w Toruniu
wraz z załącznikami
Regulamin w sprawie zasad ustalania i rozliczania kosztów gospodarki zasobami (lokale mieszkalne i użytkowe), jak również opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej KOPERNIK w Toruniu
Regulamin w sprawie zasad rozliczania kosztów gospodarki cieplnej i ustalania opłat za centralne ogrzewanie oraz za podgrzanie wody użytkowej dla mieszkań i lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „KOPERNIK” w Toruniu.
Regulamin zbywania lokali mieszkalnych w drodze nieograniczonego przetargu pisemnego w Spółdzielni Mieszkaniowej KOPERNIK w Toruniu
Regulamin określający procedurę udostępniania lub wydawania odpisów, bądź kopii wewnętrznej dokumentacji oraz przygotowywania dokumentacji niezbędnej dla przekształcenia praw do lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” w Toruniu
Regulamin w sprawie zasad gromadzenia i wykorzystywania środków finansowych pochodzących z opłaty na realizację programu poprawy bezpieczeństwa w Spółdzielni Mieszkaniowej KOPERNIK w Toruniu
Regulamin w sprawie prowadzenia działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej na rzecz członków i ich rodzin zamieszkałych w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej KOPERNIK w Toruniu