Menu Zamknij
Regulaminy
Zasady użytkowania lokali
Regulamin porządku domowego obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej KOPERNIK w Toruniu
Regulamin w sprawie obowiązków Spółdzielni, członków, właścicieli lokali i najemców w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni Mieszkaniowej KOPERNIK w Toruniu z użytkownikami zwalniającymi lokale
Regulamin korzystania z boksów na półpiętrach w budynkach średniowysokich oraz tzw. wózkowni, jako pomieszczeń wspólnego użytkowania i innych pomieszczeń wc budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej KOPERNIK w Toruniu
Regulamin w sprawie podejmowania działalności gospodarczej w mieszkaniach znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej KOPERNIK w Toruniu
Regulamin dotyczący zasad ustalania lokalizacji garaży przenośnych oraz korzystania z nich w Spółdzielni Mieszkaniowej KOPERNIK w Toruniu
Regulamin zasad partycypacji Spółdzielni w wymianie stolarki okiennej w lokalach członków Spółdzielni Mieszkaniowej KOPERNIK w Toruniu

Regulamin dotyczący montażu klimatyzatorów w lokalach mieszkalnych budynków zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową KOPERNIK w Toruniu
wraz z załącznikami