Menu Zamknij

OFERTY

Lokale użytkowe

Adres lokalu:Bema 20A
Rodzaj budynku:wolnostojący pawilon handlowo-usługowy
Położenie lokalu:I piętro
Powierzchnia będąca przedmiotem najmu:30,00 m²

w tym:  
24,60 m2  *powierzchnia lokalu użytkowego
5,40 m2  *powierzchnia wspólnego użytkowania

Powierzchnia wspólnego użytkowania stanowi ustaloną na zasadzie proporcji część wspólną obiektu (korytarz, wc), w którym znajduje się lokal, z której korzysta najemca wraz z innymi najemcami lokali w tym obiekcie.

Informacje dodatkowe:
  • lokal z centralnym ogrzewaniem

W ofercie należy podać propozycję wysokości opłaty eksploatacyjnej (czynsz najmu) łącznie dla całej wynajmowanej powierzchni (powierzchnia lokalu wraz z powierzchnią wspólnego użytkowania).

 

 

Bema 20A
Rodzaj budynku:wolnostojący pawilon handlowo-usługowy

Położenie lokalu:I piętro
Powierzchnia będąca przedmiotem najmu:30,00 m2

w tym:

24,60 m2  *powierzchnia lokalu użytkowego
5,40 m2  *powierzchnia wspólnego użytkowania
Informacje dodatkowe:
  • lokal z centralnym ogrzewaniem
Powierzchnia wspólnego użytkowania stanowi ustaloną na zasadzie proporcji część wspólną obiektu (korytarz, wc), w którym znajduje się lokal, z której korzysta najemca wraz z innymi najemcami lokali w tym obiekcie.
W ofercie należy podać propozycję wysokości opłaty eksploatacyjnej (czynsz najmu) łącznie dla całej wynajmowanej powierzchni (powierzchnia lokalu wraz z powierzchnią wspólnego użytkowania).

 

Wadium:
brutto
Minimalna miesięczna opłata eksploatacyjna
(czynsz najmu) dla powierzchni będącej przedmiotem najmu
bez uwzględnienia opłaty za media i podatku od nieruchomości
1000 zł510,00 zł + VAT

 

 

Oferty w zamkniętych kopertach z przeznaczeniem lokalu na przygotowanych przez Spółdzielnię specjalnych drukach (dostępne również w pokoju 16 w Administracji Ogólnej przy ul. Matejki 94/96) prosimy składać w Sekretariacie Spółdzielni.

Osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą zobowiązane są do złożenia wraz z ofertą oświadczenia – zgody współmałżonka na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego.
Warunkiem rozpatrzenia oferty jest wpłata wadium w określonej kwocie, którą należy uiścić w kasie Banku Pocztowego (Toruń, ul. Chełmińska 13) lub przelewem, na konto Spółdzielni Mieszkaniowej KOPERNIK o numerze 54 1320 1120 2564 9572 2000 0011.
Informacje szczegółowe o lokalach wymienionych w ofercie najmu można uzyskać telefonicznie:
56-612-06-26,   56-612-06-14,   56-612-06-16   lub   56-612-06-20.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert i unieważnienia naboru bez podania przyczyny.