Poprzedni protokół


Posiedzenie Rady Nadzorczej SM KOPERNIK

z dnia 16.12.2020 r.

PROTOKÓŁ 652

  • Przyjęto protokół nr 651 z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej z dnia 25.11.2020 r.
  • Zatwierdzono wniosek Zarządu o zmianę wysokości stawek odpłatności za umieszczenie tablic informacyjno-reklamowych na budynkach bądź terenach w dyspozycji Spółdzielni, jak również za wymalowanie ich na części lub całości elewacji budynku.
  • Rozpatrzono sprawy bieżące Rady Nadzorczej.
  • Rozpatrzono sprawy i wnioski indywidualne Członków Spółdzielni oraz Członków Zarządu.

Następny protokół

Protokoły 2020


AKTY PRAWNE
Statut SM KOPERNIK
Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych
Prawo spółdzielcze
REGULAMINY
Zasady użytkowania lokali
Rozliczanie kosztów
Gospodarka Spółdzielni
Funkcjonowanie administracji
Obrót lokalami
Bezpieczeństwo i kultura
DECYZJE I UCHWAŁY
z 2021 r. z 2020 r.
z 2019 r. z 2018 r. z 2017 r.
z 2016 r. z 2015 r. z 2014 r.
z 2013 r. z 2012 r. z 2011 r.
z 2010 r. z 2009 r. z 2008 r.
SPRAWOZDANIA
za 2020 r. za 2019 r.  
za 2018 r. za 2017 r. za 2016 r.
za 2015 r. za 2014 r. za 2013 r.
za 2012 r. za 2011 r. za 2010 r.
za 2009 r. za 2008 r. za 2007 r.
za 2006 r. za 2005 r. za 2004 r.
DODATEK MIESZKANIOWY