Menu Zamknij
O Spółdzielni

Nazwisko urodzonego w Toruniu wielkiego astronoma Mikołaja Kopernika stało się nazwą spółdzielni za sprawą uchwały członków SM „Kopernik” podjętej w 1973 roku z okazji 500-nej rocznicy jego urodzin. Historia spółdzielni jest jednak dużo starsza, bo sięga początków minionego stulecia. Domeną Mikołaja Kopernika była astronomia, ale miał także osiągnięcia w innych dziedzinach. Był między innymi autorem Traktatu o monetach a także przez pewien czas administrował Biskupstwem Warmińskim. Doskonale zatem radził sobie także na polu nauk ekonomicznych i zarządzania, które są istotą działalności każdej Spółdzielni mieszkaniowej. Spółdzielnia mieszkaniowa realizując na bieżąco zadania statutowe, musi właściwie rozpoznawać potrzeby swoich członków i przyjmować właściwe kierunki zmian w swojej działalności.

Z mieszkańcami i dla mieszkańców

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kopernik” zarządza obecnie 170 budynkami wielorodzinnymi, mieszczącymi 8 093 mieszkań o łącznej powierzchni ponad 382 tys. m2, zlokalizowanymi w prawobrzeżnej części Torunia. Mieszka w nich około 14 tys. osób, co stanowi około 8% populacji całego miasta. Spółdzielnia posiada również lokale handlowe, biurowe, jak i usługowe przeznaczone pod wynajem o powierzchni ponad 18 tys. m2. Od roku 2003 Spółdzielnia świadczy ponadto usługi zarządzania i administrowania nieruchomościami dla wspólnot mieszkaniowych.

W czasach, gdy spółdzielnie mieszkaniowe były głównym realizatorem polityki mieszkaniowej państwa, skupiały się przede wszystkim na inwestycjach. Zmiany gospodarcze które nastąpiły po 1990 roku zasadniczo wpłynęły na spółdzielnie mieszkaniowe. Sporemu przedefiniowaniu uległ podstawowy cel działalności jakim kiedyś było zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych, czyli dostarczanie lokali mieszkalnych swoim członkom. Dzisiaj to przede wszystkim zapewnianie im jak najwyższego poziomu utrzymania zasobu mieszkaniowego, bo dzisiaj członkowie spółdzielni są bardzo zróżnicowani pod względem sposobu korzystania ze swoich mieszkań. Są członkowie, dla których mieszkanie spółdzielcze pozostaje ich centrum życiowym. Są członkowie, którzy nie użytkują swoich mieszkań i zwlekają z decyzją co do sposobu ich wykorzystania. Coraz częściej członkowie spółdzielni czerpią dochody z wynajmu swoich mieszkań.

Aspekty ekonomiczne determinują oczekiwania członków spółdzielni. Dwadzieścia lat temu kładliśmy nacisk na termomodernizację ścian i stropodachów, bo obniżaliśmy w ten sposób ilość zużywanej energii cieplnej. Ten etap zakończyliśmy w 2007 roku. W międzyczasie w 2003 roku rozpoczęliśmy realizację wieloletniego programu likwidacji term gazowych oraz budowy instalacji ciepłej wody użytkowej, którym dotychczas objęto 1 835 mieszkań. Coraz częściej pojawiają się obecnie oczekiwania członków spółdzielni w zakresie innych bardzo kosztownych modernizacji takich jak powiększenie balkonów lub budowa wind osobowych.

Wszystkie inwestycje powstające od połowy lat 90. minionego stulecia, budowane są w zgodzie z najnowszymi trendami technologicznymi. Budynki charakteryzuje zróżnicowanie pod względem formy, wyróżniają się one także ciekawą kolorystyką. Spółdzielnia jest ponadto aktywna w sferze budowy obiektów użytkowych.

Jak podkreśla Prezes M. Żółtowski, największym kapitałem każdej spółdzielni mieszkaniowej są członkowie angażujący się czynnie w jej działalność. W przypadku SM „Kopernik” do szczególnie zasłużonych należy Teodor Długokiński, Prezes Spółdzielni piastujący tę funkcję przez 24 lata. Jego imię nosi Ośrodek Sportowy przy ulicy Świętopełka w Toruniu. Wśród ważnych postaci należy również wymienić innego Prezesa toruńskiej Spółdzielni, zmarłego w 2007 roku Andrzeja Beza. Jego imię nosi skwer przy ul. Lecha na Osiedlu Tysiąclecia.

Oświata, kultura i … sport

Spółdzielnia prowadzi zakrojoną na szeroką skalę działalność społeczno-oświatowo-kulturalną skierowaną do wszystkich mieszkańców. Z szerokiej oferty zajęć korzystają również seniorzy, którzy mogą spotykać się w trzech klubach: Kopernik, Kacperek i Zacisze. Jako jedyna Spółdzielnia w Toruniu posiada wielofunkcyjny kompleks sportowy obejmujący boiska do piłki nożnej i koszykówki, korty tenisowe oraz zaplecze. W 2010 roku, dzięki przychylności władz Miasta Torunia kompleks został powiększony o dodatkowy zespół boisk sportowych, w ramach programu rządowego „Orlik”. Na jego terenie prowadzona jest także stacjonarna działalność klubowa. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kopernik” utrzymuje dobre relacje z instytucjami kulturalnymi w mieście, dzięki czemu na jej terenie działają dwie filie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Książnica Kopernikańska w Toruniu oraz jedna z pracowni Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka. Bliska jest także współpraca z placówkami szkolnymi oraz stowarzyszeniami działającymi dla lokalnych społeczności. Mieszkańcy SM „Kopernik” mają do dyspozycji bardzo ciekawą ofertę kulturalną. Dużym zainteresowaniem cieszą się zorganizowane wyjazdy na spektakle teatralne i zwiedzanie muzeów na terenie całej Polski.

Zasłużeni dla spółdzielczości i miasta

SM „Kopernik” jest laureatem wielu wyróżnień, m.in. za sprawność organizacyjną, efektywność ekonomiczną oraz tworzenie środowiska przyjaznego mieszkańcom. W 2002 roku Krajowa Rada Spółdzielcza nadała Spółdzielni odznakę za zasługi dla Spółdzielczości, zaś siedem lat później Rada Miasta Torunia podjęła uchwałę o nadaniu Medalu „Za zasługi dla Miasta Torunia” na wstędze. Toruńscy spółdzielcy mogą poszczycić się licznymi nagrodami i wyróżnieniami w kolejnych edycjach Ogólnopolskiego Rankingu Spółdzielni Mieszkaniowych Miesięcznika Domy Spółdzielcze. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kopernik” od wielu lat spełnia wymagane kryteria Certyfikatu Wiarygodności Biznesowej Bisnode Polska Sp. z o.o. Listę przyznanych nagród uzupełniają ponadto dwa wyróżnienia w Ogólnopolskim Rankingu Spółdzielni Mieszkaniowych, za sprawność organizacyjną, efektywność ekonomiczną i stworzenie środowiska przyjaznego mieszkańcom oraz uzyskany w 2018 roku tytuł Lidera Spółdzielczości Mieszkaniowej nadany przez miesięcznik Administrator i Menedżer Nieruchomości.

Z bogatą historią

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kopernik” w Toruniu wywodzi swój rodowód z powstałego w 1902 roku „Stowarzyszenia urzędników dla budowy domów i mieszkań zarejestrowana Spółdzielnia z ograniczoną odpowiedzialnością w Toruniu”. Pierwsze Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia odbyło się 4 października 1902 r. w Dworze Artusa. Wzięło w nim udział 65 członków-założycieli. W latach 1905-1906 Stowarzyszenie wybudowało 7 budynków z 68 mieszkaniami. Kolejne dwa powstały w 1924 roku w pobliskiej Chełmży. Do wybuchu II Wojny Światowej Stowarzyszenie zajmowało się eksploatacją budynków. W 1945 roku zostało ono reaktywowane już pod nazwą Spółdzielnia Mieszkaniowa w Toruniu. Nowy, dynamiczny etap działalności Spółdzielni rozpoczął się w 1957 roku, z chwilą przystąpienia do realizacji budownictwa mieszkaniowego. Na początku lat 60 Spółdzielnia prowadziła inwestycje w różnych częściach Torunia. W tym też czasie przejęła 7 budynków mieszkalnych od Dyrekcji Budowy Osiedli Robotniczych oraz Spółdzielni Mieszkaniowej Pomorskich Zakładów Wytwórczych Aparatury Niskiego Napięcia (obecnie Apator SA). W związku z przypadającą w 1973 roku pięćsetną rocznicą urodzin Mikołaja Kopernika, Zebranie Przedstawicieli Członków podjęło w 1972 roku uchwałę dotyczącą zmiany nazwy Spółdzielni na SM „Kopernik”. W tym też okresie zrealizowano największą część zasobów mieszkaniowych, zlokalizowanych na osiedlach Gagarina, Bema, Chrobrego i Świętopełka. W roku 1978 Spółdzielnia przejęła zasoby mieszkaniowe Toruńskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej oraz Toruńskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Nowe Osiedle”. W latach 1979-1981 budowała również domy jednorodzinne na osiedlu Wrzosy. W latach 70. minionego stulecia, jako jedna z pierwszych w Toruniu, wróciła do tradycyjnej technologii budownictwa, która była uzupełnieniem oferty mieszkaniowej opartej głównie na systemach prefabrykowanych. Ostatni budynek prefabrykowany powstał w 1992 roku.