Menu Zamknij
Organy Spółdzielni
Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik”,
wybranej przez Walne Zgromadzenie na okres 2023-2026:

  1. Maria Danuta Gadziomska Przewodniczący RN 
  2. Tadeusz Ziółkowski Zastępca Przewodniczącego RN 
  3. Maciej Szewczyk Sekretarz RN 
  4. Czesław Degórski Członek RN
  5. Helena Galicka Członek RN
  6.  Roman Jędrzejewski Członek RN
  7.  Andrzej Korpusiński Członek RN
  8.  Dawid Malejka Członek RN
  9.  Patrycja Mietlicka Członek RN
10. Anna Napora Członek RN
11.  Ryszard Paszowski Członek RN
12.  Stanisław Sosnowski Członek RN

 

Prezydium Rady Nadzorczej
  1. Maria Danuta Gadziomska Przewodniczący Prezydium
  2. Tadeusz Ziółkowski Zastępca Przewodniczącego
  3. Maciej Szewczyk Sekretarz
  4. Andrzej Korpusiński Członek
  5. Dawid Malejka Członek

 

Komisja Rewizyjna
  1. Tadeusz Ziółkowski Przewodniczący Komisji
  2. Patrycja Mietlicka Zastępca Przewodniczącego
  3. Helena Galicka Sekretarz
  4. Maria Danuta Gadziomska Członek

 

Komisja Techniczna
  1. Andrzej Korpusiński Przewodniczący Komisji
  2. Stanisław Sosnowski Zastępca Przewodniczącego
  3. Roman Jędrzejewski Sekretarz
  4. Ryszard Paszowski Członek

 

Komisja Gospodarki Lokalami i Bezpieczeństwa
  1. Dawid Malejka Przewodniczący Komisji
  2. Anna Napora Zastępca Przewodniczącego
  3. Ryszard Paszowski Sekretarz

 

DYŻURY

Członkowie Rady Nadzorczej pełnią dyżury przyjmując skargi i wnioski w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach od 15:30 do 17:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Matejki 94-96.

 

Bieżącą działalność przedstawiają protokoły Rady Nadzorczej.