Menu Zamknij
Organy Spółdzielni
Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik”,
wybranej przez Walne Zgromadzenie na okres 2019-2022:

  1. Tadeusz Ziółkowski Przewodniczący RN 
  2. Sylwia Hartwich Zastępca Przewodniczącego RN 
  3. Aleksandra Rujna Sekretarz RN 
  4. Jan Baranowski Członek RN
  5. Danuta Gadziomska Członek RN
  6.  Antoni Gronowski Członek RN
  7.  Roman Jędrzejewski Członek RN
  8.  Andrzej Korpusiński Członek RN
  9.  Barbara Michalska Członek RN
10. Patrycja Mietlicka Członek RN
11.  Danuta Szabunio Członek RN
12.  Anna Napora Członek RN
Prezydium Rady Nadzorczej
  1. Tadeusz Ziółkowski Przewodniczący Prezydium
  2. Sylwia Hartwich Zastępca Przewodniczącego
  3. Aleksandra Rujna Sekretarz
  4. Danuta Gadziomska Członek
  5. Andrzej Korpusiński Członek
Komisja Rewizyjna
  1. Danuta Gadziomska Przewodniczący Komisji
  2. Tadeusz Ziółkowski Zastępca Przewodniczącego
  3. Patrycja Mietlicka Sekretarz
  4. Jan Baranowski Członek
Komisja Techniczna
  1. Andrzej Korpusiński Przewodniczący Komisji
  2. Aleksandra Rujna Zastępca Przewodniczącego>
  3. Antoni Gronowski Sekretarz
  4. Roman Jędrzejewski Członek
Komisja Gospodarki Lokalami
  1. Sylwia Hartwich Przewodniczący Komisji
  2. Barbara Michalska Zastępca Przewodniczącego
  3. Anna Napora Sekretarz
  4. Danuta Szabunio Członek

 

DYŻURY

Członkowie Rady Nadzorczej pełnią dyżury przyjmując skargi i wnioski w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach od 15:30 do 17:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Matejki 94-96.

 

Bieżącą działalność przedstawiają protokoły Rady Nadzorczej.