Menu Zamknij
Dział Spraw Członkowskich

I piętro, pokój nr 11
tel. 56-612-06-31, 56-612-06-46, 56-612-06-39
Kierownik Działu: Monika Wojtasik

Zapraszamy interesantów:
    —   poniedziałek – piątek:     9:00 - 15:00
    —   wtorek:                       10:00 - 17:00.

TU ZAŁATWISZ SPRAWY ZWIĄZANE Z:

 1. uzyskaniem członkostwa w związku z:
  • nabyciem mieszkania, lokalu użytkowego, garażu, miejsca postojowego w drodze:
   • umowy kupna,
   • umowy darowizny,
   • spadkobrania,
   • umowy o budowę lokalu,
   • naboru ofert na mieszkanie,
  • uzyskaniem mieszkania lokatorskiego:
   • w drodze statutowego prawa pierwszeństwa,
   • w drodze umowy o budowę lokalu;
 2. przekształceniem prawa do lokalu mieszkalnego na prawo własności odrębnej;
 3. uzyskaniem zaświadczeń związanych z członkostwem i posiadanym prawem do lokalu mieszkalnego, użytkowego, garażu, miejsca postojowego celem przedłożenia odpowiednim urzędom, instytucjom, notariuszom itp.

PLIKI DO POBRANIA

 1. Deklaracja o przystąpieniu do Spółdzielni.
Oświadczenie dotyczące rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w oparciu o wskazania ciepłomierzy mieszkaniowych.
Oświadczenie dotyczące rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w systemie podzielnikowym.
Oświadczenie o aktualizacji danych osobowych.
Oświadczenie o ilości osób zamieszkałych, adresie do korespondencji, zaliczkach na wodę i c.o. oraz usłudze WEB Lokator a także rezygnacji z książek opłat - AKTUALIZACJA.
Oświadczenie o ilości osób zamieszkałych, adresie do korespondencji, zaliczkach na wodę i c.o. oraz usłudze WEB Lokator a także rezygnacji z książek opłat - KUPNO.
Oświadczenie o spadkobiercach – dziedziczenie.
Oświadczenie o spadkobiercach – spadkobranie.
Oświadczenie o zgonie.
Oświadczenie o zmianie abonenta telewizji kablowej.
Wniosek o dostęp do systemu WB Lokator.
Wniosek o przekształcenie lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na odrębną własność.
Wniosek o przekształcenie własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na odrębną własność.
Wnioski o udostępnienie dokumentacji wewnętrznej.
Zgoda udziałowców na członkostwo w Spółdzielni.
[/su_accordion]