Menu Zamknij
Dział Analiz Ekonomicznych i Gospodarki Lokalami
I piętro, pokój nr 16
tel. 56-612-06-09, 56-612-06-14, 56-612-06-26, 56-612-06-49,
Kierownik Działu: Wiesława Lewandowska – tel. 56-612-06-16
Zapraszamy interesantów:

  • poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:00 ÷ 15:00
  • wtorek: 8:00 ÷ 17:00.

W dziale można uzyskać w szczególności informacje o:

a)  planie gospodarczym SM „Kopernik” na dany rok kalendarzowy,

b)  obowiązujących składnikach opłat mieszkaniowych, opłat za garaże, opłat za lokale użytkowe,

c)  rozliczeniach kosztów energii cieplnej,

d)  lokalach użytkowych do wynajmu oraz miejscach pod reklamy do wynajmu bądź dzierżawy.

Wysokość aktualnych stawek opłat mieszkaniowych znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni www.smkopernik.pl – w Aktualnościach, w poz. Stawki opłat.

Rozliczanie koszów energii cieplnej, jako jednego z podstawowych składników opłaty mieszkaniowej następuje dla każdego z budynków. Stawki dostawcy ciepła wynikają z zatwierdzonej taryfy przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z obowiązującym Prawem Energetycznym. Spółdzielnia rozlicza z mieszkańcami koszty poniesione do dostawcy energii cieplnej, obecnie PGE Toruń S.A.

W dniu 14.12.2022 r. na wniosek Zarządu, został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Regulamin w sprawie zasad rozliczania kosztów gospodarki cieplnej i ustalania opłat za centralne ogrzewanie oraz za podgrzanie wody użytkowej dla mieszkań i lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „KOPERNIK” w Toruniu.
Konieczność opracowania nowego regulaminu wynika z obowiązku dostosowania do nowych unormowań prawnych regulaminu rozliczeń kosztów zakupu ciepła (zmiany w ustawie Prawo energetyczne oraz rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 07.12.2021 r.).
Jest on umieszczony na stronie internetowej Spółdzielni: www.smkopernik.pl – w Dokumentach, w poz. Regulaminy.
Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023 r. i dotyczy zarówno obecnie trwających okresów rozliczeniowych, jak i kolejnych.

 
Z dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu tracą moc postanowienia:

  • Regulaminu w sprawie zasad rozliczania kosztów gospodarki cieplnej i ustalania opłat za centralne ogrzewanie oraz za podgrzanie wody użytkowej dla mieszkań i lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” w Toruniu” z dnia 25.11.2015 r. (wraz z późniejszymi zmianami);
  • Regulaminu w sprawie zasad rozliczania kosztów gospodarki cieplnej i ustalania opłat za centralne ogrzewanie oraz za podgrzanie wody użytkowej dla mieszkań i lokali użytkowych wyposażonych w ciepłomierze w Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” z dnia 18.05.2016 r. (wraz z późniejszymi zmianami).

Szczegółowe informacje w sprawie rozliczeń kosztów energii cieplnej można uzyskać pod nr telefonu: 56-612-06-49 lub 56-612-06-57.

Lokale użytkowe do wynajmu oraz miejsca pod reklamy umieszczone są Spółdzielni: www.smkopernik.pl – w Aktualnościach, w poz. lokale użytkowe, powierzchnie reklamowe.