Menu Zamknij
Dział Organizacyjny & Sekretariat

I piętro, pokój nr 10
tel. 56-612-06-34, 56-612-06-36, 56-612-06-24
Kierownik Działu: Małgorzata Zięciak

Zapraszamy do
Sekretariatu Spółdzielni Mieszkaniowej KOPERNIK:

   od poniedziałku do piątku w godzinach    700 ÷ 1500
   oraz we wtorki w godzinach    800 ÷ 1700

 

Kontakt telefoniczny:

                                         tel./fax    56-612-06-20
                                         fax    56-612-06-44

 

Członkowie Zarządu przyjmują interesantów
w każdy wtorek w godzinach 1100 ÷ 1700.
Każdy inny termin spotkania wymaga wcześniejszego uzgodnienia.

Przedstawiciele Prezydium Rady Nadzorczej SM „Kopernik” przyjmują członków
w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 1530 ÷ 1700.