Menu Zamknij

Dokumenty Walnego Zgromadzenia

Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni
Dokumenty Walnego Zgromadzenia
ZarządRada NadzorczaWalne Zgromadzenie
Najnowszy protokół z posiedzenia Zarządu
Poprzednie protokoły z posiedzeń Zarządu
Najnowszy protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej
Poprzednie protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie 2021 – Dokumenty

Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej

Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni
Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej
ZarządRada NadzorczaWalne Zgromadzenie
Najnowszy protokół z posiedzenia Zarządu
Poprzednie protokoły z posiedzeń Zarządu
Najnowszy protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej
Poprzednie protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie 2021 – Dokumenty

Protokoły z posiedzeń Zarządu

Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni
Protokoły z posiedzeń Zarządu
ZarządRada NadzorczaWalne Zgromadzenie
Najnowszy protokół z posiedzenia Zarządu
Poprzednie protokoły z posiedzeń Zarządu
Najnowszy protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej
Poprzednie protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie 2021 – Dokumenty

Bezpieczeństwo

Regulaminy
Bezpieczeństwo
Regulamin w sprawie zasad gromadzenia i wykorzystywania środków finansowych pochodzących z opłaty na realizację programu poprawy bezpieczeństwa w Spółdzielni Mieszkaniowej KOPERNIK w Toruniu

Rozliczanie kosztów

Regulaminy
Rozliczanie kosztów
Regulamin w sprawie zasad ustalania i rozliczania kosztów gospodarki zasobami (lokale mieszkalne i użytkowe), jak również opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej KOPERNIK w Toruniu
Regulamin w sprawie zasad rozliczania kosztów gospodarki cieplnej i ustalania opłat za centralne ogrzewanie oraz za podgrzanie wody użytkowej dla mieszkań i lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej KOPERNIK w Toruniu

Regulamin w sprawie zasad rozliczania kosztów gospodarki cieplnej i ustalania opłat za centralne ogrzewanie oraz za podgrzanie wody użytkowej dla mieszkań i lokali użytkowych wyposażonych w ciepłomierze w Spółdzielni Mieszkaniowej KOPERNIK Toruniu

Zasady użytkowania lokali

Regulaminy
Zasady użytkowania lokali
Regulamin porządku domowego obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej KOPERNIK w Toruniu
Regulamin w sprawie obowiązków Spółdzielni, członków, właścicieli lokali i najemców w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni Mieszkaniowej KOPERNIK w Toruniu z użytkownikami zwalniającymi lokale
Regulamin korzystania z boksów na półpiętrach w budynkach średniowysokich oraz tzw. wózkowni, jako pomieszczeń wspólnego użytkowania i innych pomieszczeń wc budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej KOPERNIK w Toruniu
Regulamin w sprawie podejmowania działalności gospodarczej w mieszkaniach znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej KOPERNIK w Toruniu
Regulamin dotyczący zasad ustalania lokalizacji garaży przenośnych oraz korzystania z nich w Spółdzielni Mieszkaniowej KOPERNIK w Toruniu
Regulamin zasad partycypacji Spółdzielni w wymianie stolarki okiennej w lokalach członków Spółdzielni Mieszkaniowej KOPERNIK w Toruniu

Regulamin dotyczący montażu klimatyzatorów w lokalach mieszkalnych budynków zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową KOPERNIK w Toruniu
wraz z załącznikami

Sprawozdania

Sprawozdania

Podobnie jak w roku ubiegłym, prezentujemy sprawozdania za rok 2020.
Efektem tych podsumowań są następujące dokumenty:
Sprawozdanie Zarządu SM KOPERNIK
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta
Prezentujemy sprawozdania za rok 2019.
Efektem tych podsumowań są następujące dokumenty:
Sprawozdanie Zarządu SM KOPERNIK
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta