Menu Zamknij

Tag: eBok

WEB Lokator

WEB Lokator Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej KOPERNIK informuje osoby posiadające tytuł prawny do lokalu w zasobach zarządzanych przez Spółdzielnię, że z dniem 01.09.2012 r. zostaje uruchomiona usługa elektronicznego dostępu do informacji o opłatach za lokal. W celu…