Menu Zamknij

Organy Spółdzielni

Naszej Spółdzielni przyznano środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na budowę instalacji fotowoltaicznych.

Zarząd

Organy Spółdzielni Zarząd W skład Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” wchodzą: Marek Żółtowski – Prezes Zarządu Andrzej Bajduszewski – Zastępca Prezesa Zarządu ds. Techniczno–Inwestycyjnych   Bieżące decyzje zaprezentowane…

Rada Nadzorcza

Organy Spółdzielni Rada Nadzorcza Skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik”, wybranej przez Walne Zgromadzenie na okres 2019-2022:   1. Tadeusz Ziółkowski – Przewodniczący RN    2. Sylwia…

Walne Zgromadzenie

Organy Spółdzielni – Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni. Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należą: uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej, światowej i kulturalnej, rozpatrywanie…