Menu Zamknij

Naszej Spółdzielni przyznano środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na budowę instalacji fotowoltaicznych.

Organy Spółdzielni Zarząd W skład Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” wchodzą: Marek Żółtowski – Prezes Zarządu Andrzej Bajduszewski – Zastępca Prezesa   Bieżące decyzje zaprezentowane są w protokołach z posiedzeń…

Organy Spółdzielni Rada Nadzorcza Skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik”, wybranej przez Walne Zgromadzenie na okres 2023-2026:   1. Maria Danuta Gadziomska – Przewodniczący RN    2.…

Organy Spółdzielni – Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni. Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należą: uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej, światowej i kulturalnej, rozpatrywanie…