Menu Zamknij

Rada Nadzorcza

Organy Spółdzielni – Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik”,
wybranej przez Walne Zgromadzenie na okres 2019-2022:

  1. Jan Baranowski Przewodniczący RN
  2. Tadeusz Ziółkowski Zastępca Przewodniczącego RN
  3. Aleksandra Rujna Sekretarz RN
  4. Danuta Gadziomska Członek RN
  5.  Antoni Gronowski Członek RN
  6.  Sylwia Hartwich Członek RN
  7.  Roman Jędrzejewski Członek RN
  8.  Andrzej Korpusiński Członek RN
  9.  Barbara Michalska Członek RN
10. Patrycja Mietlicka Członek RN
11.  Anna Napora Członek RN
12.  Danuta Szabunio Członek RN

Członkowie Rady Nadzorczej pracują w następujących komisjach:

KOMISJA REWIZYJNA KOMISJA GOSPODARKI LOKALAMI I BEZPIECZEŃSTWA KOMISJA TECHNICZNA PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ
 Danuta Gadziomska
Patrycja Mietlicka
Tadeusz Ziółkowski
 Sylwia Hartwich
Barbara Michalska
Anna Napora
Danuta Szabunio
 Andrzej Korpusiński
Antoni Gronowski
Roman Jędrzejewski
Aleksandra Rujna
 Jan Baranowski
Tadeusz Ziółkowski
Aleksandra Rujna
Danuta Gadziomska
Sylwia Hartwich
Andrzej Korpusiński

 

DYŻURY

Członkowie Rady Nadzorczej pełnią dyżury przyjmując skargi i wnioski w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach od 15:30 do 17:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Matejki 94-96.

 

Bieżącą działalność przedstawiają protokoły Rady Nadzorczej.