Menu Zamknij

Administracja Osiedla ZACHÓD

Administracja Osiedla ZACHÓD SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „Kopernik” Administracja Osiedla „Zachód” z siedzibą przy ul. Bema 20a tel. 56-622-77-85, 56-658-72-05 fax 56-658-72-06 mail az@smkopernik.pl   Pracownicy administracji: Kierownik Osiedla   –…

Administracja Osiedla TYSIĄCLECIA

Administracja Osiedla TYSIĄCLECIA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „Kopernik” Administracja Osiedla „Tysiąclecia” z siedzibą przy ul. Wybickiego 74 tel. 56-655-15-73, 56-658-53-05 mail at@smkopernik.pl   Pracownicy administracji: Kierownik Osiedla   –   Krzysztof…

Administracja Osiedla WSCHÓD

Administracja Osiedla WSCHÓD SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „Kopernik” Administracja Osiedla „Wschód” z siedzibą przy ul. Świętopełka 28 tel. 56-658-66-31, 56-623-88-87 mail aw@smkopernik.pl   Pracownicy administracji: Kierownik Osiedla   –   Agnieszka…

Dział Finansowo-Księgowy

Dział Finansowo-Księgowy parter tel. 56-612-06-03, 56-612-06-10 Główny Księgowy: Hanna Modrzejewska Kierownik Działu: Ewa Strzelka Opłaty mieszkaniowe Zapraszamy interesantów w godzinach: —  poniedziałek – piątek: 11:00 ÷…

Dział Techniczno-Inwestycyjny

Dział Techniczno-Inwestycyjny I piętro, pokój nr 9tel. 56-612-06-02Kierownik Działu: Lidia Trzeciak Plan remontów na rok 2021. Dział zajmuje się zagadnieniami związanymi z prowadzeniem inwestycji, w tym organizacją robót budowlanych przy realizacji…