Menu Zamknij

Sprawozdania

Sprawozdania

Podobnie jak w roku ubiegłym, prezentujemy sprawozdania za rok 2020.
Efektem tych podsumowań są następujące dokumenty:
Sprawozdanie Zarządu SM KOPERNIK
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta
Prezentujemy sprawozdania za rok 2019.
Efektem tych podsumowań są następujące dokumenty:
Sprawozdanie Zarządu SM KOPERNIK
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta