Menu Zamknij

Naszej Spółdzielni przyznano środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na budowę instalacji fotowoltaicznych.

Organy Spółdzielni – Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni. Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należą: uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej, światowej i kulturalnej, rozpatrywanie…