Menu Zamknij

Walne Zgromadzenie – 2023 Wniosek Członków Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, czternastu członków naszej Spółdzielni złożyło na 15 dni przed pierwszą częścią Walnego Zgromadzenia wniosek o wprowadzenie do porządku obrad…

Walne Zgromadzenie – 2023 Lista kandydatów do Rady Nadzorczej Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, Walne Zgromadzenie wybierze nowy skład Rady Nadzorczej.   Poniżej prezentujemy listę (porządek alfabetyczny) 16…

Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni Walne Zgromadzenie – 2023 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej KOPERNIK w Toruniu informuje o organizowanym Walnym Zgromdzeniu członków, które na mocy uchwały Rady Nadzorczej odbędzie się…