Menu Zamknij
WEB Lokator

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej KOPERNIK informuje osoby posiadające tytuł prawny do lokalu w zasobach zarządzanych przez Spółdzielnię, że z dniem 01.09.2012 r. zostaje uruchomiona usługa elektronicznego dostępu do informacji o opłatach za lokal.

W celu skorzystania z tej usługi należy osobiście złożyć wniosek w siedzibie Spółdzielni (link do wniosku poniżej). Po otrzymaniu wniosku Spółdzielnia wygeneruje identyfikator oraz hasło i dostarczy wnioskodawcy. Udostępnione hasło należy zmienić przy pierwszym logowaniu, hasła nie należy udostępniać osobom trzecim.

Dane będą uaktualniane jednokrotnie w ciągu doby i uwzględniane będą tylko operacje zaksięgowane. Operacje bankowe oraz wykonywane za pośrednictwem innych instytucji finansowych mogą być księgowane z kilkudniowym opóźnieniem w zależności od daty wpływu środków pieniężnych na rachunek Spółdzielni.

Przycisk logowania do WEB Lokatora znajduje się na końcu strony.

REKLAMODAWCY
MPO Toruń
Hurtozbyt - akumulatory