Wspólnoty mieszkaniowe administrowane bądź zarządzane przez SM KOPERNIK:
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Broniewskiego 33
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Krasińskiego 65-65a
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Krasińskiego 86
- Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Matejki 72
- Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Placu Św. Katarzyny 13
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wybickiego 68
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wybickiego 72
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wybickiego 74
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kozacka 17-19


 AKTUALNOŚCI 

BIEŻĄCE INFORMACJE
HARMONOGRAM ODCZYTÓW
Wodomierze