SM Kopernik Toruń - logo
Biuro czynne: Pn, Śr-Pt: 7:00 - 15:00 wt: 8:00 - 17:00

Dział Analiz Ekonomicznych i Gospodarki Lokalami

I piętro, pokój nr 16
tel. 56-612-06-09, 56-612-06-14, 56-612-06-26, 56-612-06-49,
Kierownik Działu: Wiesława Lewandowska – tel. 56-612-06-16

 

Zapraszamy interesantów:

  • poniedziałek, środa, czwartek, piątek:  —  7:00 ÷ 15:00
  • wtorek:  —  8:00 ÷ 17:00

 

W dziale można uzyskać w szczególności informacje o:

  1. planie gospodarczym SM „Kopernik” na dany rok kalendarzowy,
  2. obowiązujących składnikach opłat mieszkaniowych, opłat za garaże, opłat za lokale użytkowe,
  3. rozliczeniach kosztów energii cieplnej,
  4. lokalach użytkowych do wynajmu oraz miejscach pod reklamy do wynajmu bądź dzierżawy.

 

Wysokość aktualnych stawek opłat mieszkaniowych znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni www.smkopernik.pl - w zakładce  AKTUALNOŚCI / Stawki opłat.

Rozliczanie koszów energii cieplnej, jako jednego z podstawowych składników opłaty mieszkaniowej następuje dla każdego budynków. Stawki dostawcy ciepła wynikają z zatwierdzonej taryfy przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z obowiązującym Prawem Energetycznym. Spółdzielnia rozlicza z mieszkańcami koszty poniesione do dostawcy energii cieplnej, obecnie PGE Toruń S.A.

W dniu 14.12.2022 r. zatwierdzony został Regulamin w sprawie zasad rozliczania kosztów gospodarki cieplnej i ustalania opłat za centralne ogrzewanie oraz za podgrzanie wody użytkowej dla mieszkań i lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „KOPERNIK” w Toruniu.
Regulamin dostępny na stronie www.smkopernik.pl - w zakładce SPÓŁDZIELNIA / Dokumenty / Regulaminy.
Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023 r. i dotyczy zarówno obecnie trwających okresów rozliczeniowych, jak i kolejnych.

Szczegółowe informacje w sprawie rozliczeń kosztów energii cieplnej  można uzyskać pod nr telefonu:56 612 06 49 lub 56 612 06 57.

Lokale użytkowe do wynajmu oraz miejsca pod reklamy umieszczone są na stronie internetowej Spółdzielni:www.smkopernik.pl - w zakładce NASZE OFERTY / Oferty wynajmu.